طرح “بازگشت داوطلبانه” دولت آلمان برای مهاجران غیر قانونی

طرح “بازگشت داوطلبانه” دولت آلمان برای مهاجران غیر قانونی

این مهاجران وعده داده شده است که در صورت اقدام به بازگشت تا قبل از سال نوی مسیحی، ۱۲ ماه هزینه مسکن دریافت کنند.   اداره مهاجرت دولت آلمان برای تشویق خارجی‌های مقیم این کشور به «بازگشت داوطلبانه» به راه‌اندازی یک وب‌سایت و همین طور نصب تابلوهایی تبلیغاتی در سطح شهر برلین دست زد. به نظر می‌رسد مخاطب این تابلوهای تبلیغاتی مهاجران غیرقانونی باشند که از سال ۲۰۱۵ یعنی زمان آغاز موج مهاجرت به سوی اروپا وارد آلمان شده‌اند. در یکی از این تابلوها که در متروی شهر برلین نصب شده زیر شعار «سرزمین تو، آینده تو» به این مهاجران وعده داده شده است که در صورت اقدام به بازگشت تا قبل از سال نوی مسیحی، ۱۲ ماه هزینه مسکن دریافت کنند. در وب‌سایتی که اداره مهاجرت آلمان به همین منظور راه‌اندازی کرده است به چند زبان از جمله پشتو و عربی و فارسی «خدمات و امکاناتی» شرح داده شده که مهاجران می‌توانند در کشور خود دریافت...