نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ ایتالیا چگونه است؟

نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ ایتالیا چگونه است؟

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور ایتالیا

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي

تحصيلات دورهٴ ابتدايي Elementare در کشور ايتاليا از پنج سالگي آغاز و به مدت پنج سال ادامه می یابد. دانش آموزان پس از اتمام این دوره، وارد يک دوره سه ساله متوسطه Media مي شوند که در آن دروس رياضيات پايه و علوم اهميت ويژه اي دارد. در پايان دوره پنج ساله ابتدايي و سه ساله متوسطه، امتحانات داخلي برگزار مي شود و پس از آن دوره پنج ساله دبيرستان آغاز مي شود. در پايان اين دوره که Superiore نامیده می شود، کليه دانش آموزان در امتحانات نهايي سراسري شرکت نموده و ديپلم دبيرستان موسوم به Diploma di Maturita مي گيرند.

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

تحصيلات تکميلي در ايتاليا به دنبال توافق های سوربن (۱۹۹۸)، بولونيا (۱۹۹۹)، پراگ (۲۰۰۱) و برلين (۲۰۰۲) دستخوش تغيير و تحولاتي گرديد. براساس این توافق ها مقرر گردید طي دهه اول ۲۰۰۰، نظام تحصيلات دانشگاهي اروپا منطبق با سه دوره تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا چنان پايه ريزي شود که جابجايي دانشجويان و دانش آموختگان و تاييد مدارک تحصيلي به صورت بين المللي امکان پذير گردد. در راستاي دستيابي به اين هدف، نظام آموزش عالي ايتاليا تحصیلات دانشگاهی را در بخش هاي ۱) تحصيلات دانشگاهي، ۲) تحصيلات عالي هنر و موسيقي و ۳) تحصيلات عالي فني IFTS و گروه هاي تحصيلات تکميلي در نظر گرفته است. سيستم تحصيلات دانشگاهي ايتاليا از ۸۲ مرکز تحصيلات دانشگاهي تشکيل شده که به بخش هاي زير طبقه بندي مي شود:

۱-    دانشگاه هاي دولتي

۲-    دانشگاه هاي غير دولتي مورد تاييد

۳-    دانشگاه هاي مجازي Telematiche

دانشگاه های ایتالیا مستقل بوده و می توانند ارگان هاي اداره کننده (رئيس و شوراي دانشگاه) و ساختار آموزشي و تحقيقاتي خود را تعيين کنند.

براي ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در ايتاليا، متقاضي بايد مدرک (ديپلم) پایان دوره دبیرستان را داشته باشد. دارندگان این مدرک (ديپلم دبيرستان) از کشورهاي ديگر نيز مي توانند پس از گذراندن امتحانات ورودی ای که دانشگاه مورد نظر برگزار مي کند مجوز ورود به دانشگاه را دريافت نمايند.

از سال ۱۹۹۸ متقاضيان داراي مدرک ديپلم دبيرستان از طريق تکميل برگ مخصوص جايابي و ارسال آن به وزارت دانشگاه ها و تحقيقات علوم و فناوري MIUR مجوز ورود به دانشگاه ها را دريافت مي کنند.

توجه: در ادامه، نظام آموزشی محقق شده بعد از توافق های یاد شده را نظام جدید و نظام قبل از آنرا نظام قدیم می نامیم.

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

سيکل اول

– Diploma Universitario: یک دوره تحصیلی مبتنی بر نظام قدیم است. طول اين دوره حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال تحصيلی بعد از ديپلم دبيرستان بوده و سطح اول تحصيلات دانشگاهي در ايتاليا محسوب مي گردد. دانشجويان این دوره علاوه بر گذراندن دروس، در دوره هاي کارآموزي شرکت کرده و آماده مي شوند تا بعد از پايان دوره در حرفه هاي مورد نظر مشغول کار شوند.

– Diploma di Laurea: دوره ای مبتنی بر نظام قدیم که مدت تحصيل در آن ۴ تا ۶ سال می باشد. در اين دوره نیز دانشجو علاوه بر گذراندن دروس مربوط، در اثنای دوره، در دوره های کار آموزي نيز شرکت می کند.

– PL) Laurea): مبتنی بر نظام جدید است. طول اين دوره ۳ سال و شامل ۱۸۰ واحد مي باشد. شرط ورود به این دوره داشتن ديپلم دبيرستان می باشد.

سيکل دوم

– Diploma di Laurea: از دوره های مبتنی بر نظام قدیم ایتالیا می باشد. مدت تحصيل در این دوره ۴ تا ۶ سال بوده و دانشجو همرا با گذراندن دروس مربوط، به کار آموزي نيز اقدام می نماید. دانشجویان این دوره موظف اند که در سال هاي پاياني پژوهشی نیز انجام داده و از پايان نامه خود دفاع کنند.

– LS) Laurea Specialistica): دوره ای مبتنی بر نظام جدید است. طول اين دوره ۲ سال و شامل ۱۲۰ واحد آموزشي- تخصصي است. شرط ورود به این دوره داشتن مدرک Laurea است.

– Laurea Magistrale a Ciclo Unica: یکی از دوره های نظام جدید است. طول اين دوره تخصصي ۵ تا ۶ سال بوده و شامل ۳۰۰ تا ۳۶۰ واحد مي باشد. شرط ورود به این دوره داشتن مدرک ديپلم دبيرستان است.

– Master universitario di primo Livello: از دوره های نظام جدید تحصیلی ایتالیا می باشد. این دوره يک دوره دانشگاهي ۱ ساله با ۶۰ واحد است و شرط ورود به آن داشتن مدرک Laurea مي باشد.

سيکل سوم

–  DR) Dottore di Ricerca): دوره ای آموزشی است که هم در نظام قدیم و هم در نظام جدید وجود دارد. در این مقطع، دانشجویان در طی یک دوره ۳ تا ۴ ساله پژوهشی اقدام به تحصیل می نمایند.

– Master universitario di secondo Livello: از دوره های نظام جدید تحصیلی به مدت یک سال می باشد که در آن گذراندن ۶۰ واحد ضروری است. شرط ورود به اين دوره داشتن مدارک Laurea Specialistica يا Laurea Magistrale است.

– دوره های تخصصي دیگری نیز وجود دارد که طول مدت آن ها طبق ضوابط تحصيلي و قوانين اروپايي تعيين مي گردد.

يادآوري: در برخی مدارک دانشگاهي ايتاليا واژه Dottore قید مي شود که اين واژه نبايد با عبارت Dottorato di Ricerca که در مدرک تحصیلی سطح سوم آن کشور قید می گردد، اشتباه شود.

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

سيکل اول

DU) Diploma Universitario): دوره ای با ۲ تا ۳ سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان است که “کارداني” ارزشيابي مي شود.

Diploma di Laurea : دوره ای است که بعد از ديپلم دبيرستان، ۴ الي ۶ سال تحصيل را در بر مي گيرد. ارزشیابی مدارک این مقطع در صورتی که دانشجو فاقد کار پژوهشی در دوره تحصیل یا پایان نامه و دفاع از آن باشد، “کارشناسي” ارزشيابي مي گردد.

PL) Laurea): با طی یک دوره حداقل ۳ ساله بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن ۱۸۰ واحد اروپايي (ECTS) “کارشناسي” ارزشيابي مي شود.

 

سيکل دوم:

– Diploma di Laurea: دوره تحصیلی ۴ الی ۶ ساله، که با انجام یک کار پژوهشی و ارائه و دفاع از پايان نامه “کارشناسي ارشد” ارزشيابي مي گردد.

– LS) Laurea Specialistica): در صورت داشتن Diploma di Laurea، گذراندن دوره و انجام کار پژوهشی و ارائه و دفاع از پایان نامه “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردد.

– LS) Laurea Specialistica): با شرط داشتن کارشناسي، بعد از گذراندن ۲ سال و ۱۲۰ واحد اروپايي و دفاع از پايان نامه “کارشناسي ارشد” ارزشيابي مي گردد.

– Laurea Magistrale a Ciclo Unica: با گذراندن ۵ تا ۶ سال و ۳۰۰ تا ۳۶۰ واحد اروپايي (بعد از ديپلم دبيرستان) و انجام کار پژوهشی و ارائه و دفاع از پايان نامه “کارشناسي ارشد” ارزشيابي مي گردد.

– Master universitario di primo Livello: بعد از گذراندن ۱ سال و ۶۰ واحد اروپايي گواهي صرفاً “صحت صدور” صادر مي گردد.

سيکل سوم

– DR) Dottorato Ricerca): با شرط داشتن کارشناسي ارشد و انجام کار پژوهشی و دفاع از رساله، “دکتري” ارزشيابي مي شود.

– Master universitario di secondo Livello: بعد از گذراندن ۱ سال و ۶۰ واحد اروپايي گواهي صرفاً “صحت صدور” صادر مي گردد.

– برای سایر دوره های تخصصي نیز صرفاً گواهی ” صحت صدور” صادر می گردد.

7 دیدگاه

 1. برای قبولی در مقطع لیسانس معدل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی حداقل از چند حساب میشود؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   معدل کل شما ملاک عمل بوده و بسته به رشته این که می خواهید انتخاب کنید فرق خواهد کرد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 2. سلام. لطفا توضیح بدید که اگه بخوایم بعد از گرفتن دیپلم پذیرش بگیریم و برای سیکل اول مهاجرت کنیم چه شرایطی داره؟

  پاسخ
 3. سلام و ارادت من کارشناسی با معدل ۱۳٫۶۵ دارم لذا می خواستم بپرسم امکان اقدام برای مقطع ارشد دارم یا خیر مدرکم دانشگاه ازاد است

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   رشته ما مشخص نیست و این که چه رشته ای می خواهید بخوانید. درضمن این که برای چه ترمی اقدام انجام می شود و چه دانشگاه هایی باز هست جهت اقدام برای پذیرش، بسیار متفاوت می باشد.

   لذا برای بررسی دقیق تر این موضوع مدارک شما باید با جزئیات بررسی شود.

   البته شایان ذکر است که مؤسسه با این معدل ها هم خیلی پذیرش از ایتالیا اخذ نمودیم. اگر شرایط خاصی را نخواهید، در حالت نرمال نشدنی نمی باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 4. سلام ممنون از پاسخ سریع شما واقعا ممنون من رشته ی مهندسی نرم افزار هستم .

  پاسخ
 5. وبرای رشتهی ارشد نرم افزار می خواهم اقدام کنم

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *