نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ آلمان چگونه است؟

نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ آلمان چگونه است؟

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور آلمان

 

تحصیلات پیش دانشگاهی

‌  كودكان‌ از ۳ سالگي‌ وارد مهد كودك‌(Kindergarten)  مي‌شوند كه‌ آموزش‌ قبل‌ از دبستان‌ است. آموزش‌ رسمي‌ نيز از ۶ سالگي‌ آغاز مي‌شود. آموزش‌ ابتدايي‌ در مدارس‌Grundschule  ، ۴سال‌ است. در اين‌ مدت‌ كودكان‌ با محيط، نحوه‌ آموزش‌ و شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ آشنا مي‌شوند و خواندن‌ و نوشتن‌ را همراه‌ دروس‌ ابتدايي‌ مي‌آموزند. سپس‌ دوره‌اي‌ ۶ ساله‌ را با برنامه‌هاي‌ جديد آموزشي‌ شروع‌ مي‌كنند. تحصيل‌ در مدارس‌Gymnasium   وRealschule  و Hauptschule ادامه‌ مي‌يابد. در پايان‌ اين‌ دوره، دانش‌آموزان‌ بعد از ۹ سال، مدرك‌ Hauptschulabschluss يا بعد از ۱۰ سال‌ مدرك‌Realschulabschluss   مي‌گيرند. سپس‌ در دو گروه‌ وارد مرحله‌ پاياني‌ دوران‌ دبيرستان‌ مي‌شوند. يگ‌ گروه‌ براي‌ گذراندن‌ دوره‌هاي‌ كارآموزي‌ وارد مدارس‌ فني‌ مي‌شوند و با گذراندن‌Fachoberschule   وBerufsfachschule  ديپلم‌ فني‌Fachhochschulreife مي‌گيرند سپس‌ وارد بازار كار يا مدارس‌ عالي‌ فني‌ مي‌شوند. گروه‌ دوم‌ در دبيرستان‌هاي‌Gymnasiale Oberstufe  با گرايش‌هاي‌ گوناگون‌ ادامه‌ تحصيل‌ مي‌دهند كه‌ پس‌ از ۱۳ سال، ديپلم‌ عمومي‌ دبيرستان‌(Allgemenine Hochschulreife)  ياAbitur  مي‌گيرند كه‌ مي‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند.

تحصیلات دانشگاهی

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در آلمان‌ در دانشگاه‌ها، مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌هاي‌ عالي‌ آموزش‌ هنر، مدارس‌ عالي‌ فني، و غيره‌ امكان‌پذير است. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مدارس‌ عالي‌ فني‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستاني‌ سيزده‌ ساله‌(Abitur)  است. دارندگان‌ ديپلم‌هاي‌ دبيرستاني‌ ۱۲ ساله‌ خارج‌ از كشور آلمان‌ پس‌ از گذراندن‌ آزمون‌ تشخيص‌ علمي(Feststellungsprüfung)، به‌ تقاضاي‌ داوطلب، يا پس‌ از طي‌ دوره‌هاي‌ يك‌ ساله‌Studienkolleg  در كالج‌هاي‌ مقدماتي، مي‌توانند به‌ دانشگاه‌ راه‌ يابند. انتخاب‌ رشته‌ دانشگاهي‌ نيز بر اساس‌ نوع‌ تحصيل‌ در اين‌ كالج‌ها و نمرات‌ اخذ شده‌ صورت‌ مي‌گيرد. البته‌ در دانشگاه‌ امكان‌ تغيير رشته‌ ميسر است. شرط‌ ورود به‌ مدارس‌ عالي‌ فني‌ Fachhochschule (FH)   براي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ در نظام‌ آموزشي‌ آلمان‌ تحصيل‌ كرده‌اند داشتن‌ گواهينامه‌ پايان‌ تحصيلات‌ ۱۲ ساله‌ ديپلم‌Fachhochschulreife) )است.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌ شامل‌ دو دوره‌ پايه‌ و اصلي‌ است. دوره‌ پايهُّ(Diplom – Vorprüfung) حداقل‌ ۴ نيم‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد و دوره‌ اصلي‌ حداقل‌ ۴ نيم‌ سال‌ براي‌ مدارس‌ عالي‌ فني‌ و حداقل‌ ۸ نيم‌ سال‌ براي‌ دانشگاه‌ها مي‌باشد.

دانشگاه‌ها در آلمان‌ مستقل‌ هستند و بودجه‌ كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ دولتي‌ هستند از طرف‌ مسئولان‌ ايالتي‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ آلمان‌ تأمين‌ مي‌شود.

دوره هاي تحصيلي

 1. Diplom – Vorprürung يا: Zwischenprüfung  شامل‌ حداقل‌ ۴ نيم‌ سال‌ تحصيلات‌ پايه‌ كه‌ فقط‌ منجر به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ بعدي‌ دانشگاهي‌ است‌ و مجوزي‌ براي‌ بازار كار محسوب‌ نمي‌شود. اين‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ عملي‌ و نظري‌ است؛ البته‌ دروس‌ اجباري‌ بايد حداقل‌ ۲۰ ساعت‌ در هفته‌ باشد
 2.  (Diplom Ing.I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ing. (FH اين مدارك‌ در مدارس‌ عالي‌ فني‌(FH) يا مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌(GH)   اعطا مي‌شوند. دوره‌ اصلي‌ حداقل‌ شامل‌ ۴ نيم‌ سال‌ (شش‌ ماهه) است‌ كه‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌ پايه‌  (Diplom – Vorprürung) و يك‌ دوره‌ كارآموزي‌ آغاز مي‌شود. در پايان، دانشجو پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ را نيز ارايه‌ مي‌دهد.
 1. دوره Bachelor که مبتنی بر نظام جديد تحصيلی در کشور آلمان می باشد و در دانشگاه ها و مدارس عالی و مدارس عالی فنی ارائه می گردد. شامل ۳ یا ۴ سال تحصيل پس از دوره متوسطه و گذراندن ۱۸۰ تا ۲۴۰ واحد اروپایی (ECTS) می باشد.
 2. دوره Master که در نظام جدید آموزشی کشور آلمان وجود دارد و شامل ۲ سال تحصيل پس از دوره کارشناسی و گذراندن هر سال ۶۰ واحد اروپایی (ECTS) است.

تبصره: در کل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (۵ ساله) در مجموع باید ۳۰۰ واحد ECTS گذرانده شود.

 1. Diplom Ing. II (GH) – Diplom – Diplom Ing – Magister Artium: دوره‌هاي‌ پيوسته‌ حداقل‌ ۱۲ نيم‌ سال‌ )با احتساب‌ دوره‌ پايه (طول‌ مي‌كشد. اين‌ دوره‌ها در دانشگاه‌ها گذرانده‌ مي‌شوند كه‌ با امتحانات‌ نهايي‌ و پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ همراه‌ است.
 2. ‌Doktor (Dr.) Doktor Ingenieur (Dr.Ing.): برای‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معدل‌ خوب‌ مورد نياز است. كساني‌ كه‌ مدارك‌ كارشناسي‌ ارشد را خارج‌ از كشور آلمان‌ گرفته‌اند، اغلب‌ دروس‌ جبراني‌ و امتحاناتي‌ مي‌گذرانند. سپس‌ يكي‌ از استادان‌ به‌ دانشجو پيشنهاد پژوهش‌ مي‌دهد يا پيشنهاد دانشجو را بررسي‌ مي‌كند. بعد از موافقت‌ اجازه‌ شروع‌ پژوهش‌ به‌ دانشجو داده‌ مي‌شود. دوره‌ دكترا در آلمان‌ فقط‌ پژوهشي‌ است‌ و سه‌ تا پنج‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد. نوشتن‌ پايان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌ و سپس‌ انتشار پايان‌ نامه‌ دكترا، همچنين‌ امتحانات‌ شفاهي‌ از دروس‌ اصلي‌ مربوط‌ به‌ پژوهش، مراحل‌ پاياني‌ اين‌ دوره‌ است.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

‌۱٫ مدارك‌ُّDiplom – Vorprüfung  وُّZwischenprüfung ، با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، “كارداني” ارزشيابي‌ مي‌شود.

۲٫ مدارك‌ Diplom Ingenieur I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ingenieur (FH)  صادره‌ از كليه‌ مدارس‌ عالي‌ فني‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ كه‌ منجر به‌ اخذ ديپلم‌(I)  مي‌شود، “كارشناسي” ارزشيابي‌ مي‌شود.

۳٫ مدارک Bachelor صادره ار دانشگاه ها و مدارس عالی فنی “کارشناسی” ارزشيابی می شود.

۴٫ مدارک Master صادره از دانشگاه ها و مدارس عالی فنی با شرط داشتن کارشناسی و گذراندن پايان نامه، “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می شود.

تبصره: دوره های Master با طول تحصيل کمتر از ۲ سال با شرط بررسی کيفی ارزشيابی می گردد.

۵٫ مدارك‌‌Diplom Ingenieur II (GH)-Diplom-Diplom Ingenieur-Magister Artium (MA) صادره‌ از كليه‌ دانشگاه‌ها، مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و دانشگاه‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ هنر كه‌ منجر به‌ اخذ ديپلم‌(II)  مي‌شود “كارشناسي‌ ارشد پيوسته” ارزشيابي‌ مي‌شود.

۶٫ مدارک Doktor Ingenieur (Dr. Ing.)  وDoktor (Dr.)  با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، “دكترا” ارزشيابي‌ مي‌شود.

تبصره: مدارك‌ دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ آلمان‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ اين‌ كشور در زمان‌ شروع‌ تحصيلات‌ تأييد شده، در سطح‌ دوره‌ مورد تأييد ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ آلمان‌

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diplom – Vorprüfung Zwischenprüfung حداقل ۴ نيم سال تحصيلي بعد از ديپلم دبيرستان  كارداني 
Diplom Ingenieur (FH) Diplom (FH) Diplom Ingenieur I (GH) حداقل ۸ نيم سال تحصيلي بعد از ديپلم دبيرستان  كارشناسي 
Diplom,Diplom Ingnieur Diplom Ingenieur  II(GH) Magister Artium (MA) حداقل ۱۲ نيم سال تحصيلي با احتساب دوره پايه، همراه با پايان‌نامه و داشتن ديپلم دبيرستان كارشناسي ارشد پيوسته 
Doktor (Dr)Doktor Ingenieur (Dr.Ing) ۳ تا ۵ سال تحصيل دكترا

 

147 دیدگاه

 1. با سلام و خسته نباشید
  من مدرک فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه دولتی دارم ایا امکان پذیرش و ادامه تحصیل در رشته فلسفه را از دانشگاه های المان دارم؟ باتشکر

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   shoma bayad Almani dar hadde madrake B2 ro dashte bashid ta beshe baratune eghdami ro anjam dad.

   badam bayad pazireshe Mastere mojadad akhz shavad

   Sehri

   پاسخ
 2. سلام
  ببخشيد من سال دوم دبيرستان هستم رشته تجربي ميخاستم بدونم مدركه تافل زبان انگليسي هم لازمه براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي آلمان؟ بعد اگه تافل لازم بود مدركه تافل با B2 آلمانو كه گرفتم بعد كارنومه پيش هم بالاي ١٧ حتما بايد تو كنكور پزشكي بيارم براي ادامه تحصيل يا نه؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   madrake zabane Engilisi niazi nist ke dashte bashin faghat Almani dar hadde B2 kafie.

   age bekhayn eghdami dar in zamine anjam bedin niazi be in nist ke konkur pezeshki ghabul beshin, khob age pezeshki ghbaul beshid haminja mimunid dg.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 3. lotus

  Salam

  shoma aval bayad taklife parvandatun moshakhas beshe bad. darzemn bayad madareke tahsilitun ham behetun beresunan. badesh ba dashtane madrake zabane Almani mitunid

  Sehri

  پاسخ
 4. سلام خسته نباشید

  من دانشجو ترم دوم مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران هستم، می خواستم بپرسم آیا دانشگاه های آلمان مدرک این دانشگاه را قبول دارند یا خیر؟

  با تشکر

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   hame jaye Alman na vali age khastine eghdam konid, ma moshkeli baraye eghdame bachehaye Daneshgahe Azad nadarim.

   unam be dalile dashtane namayandegani ke parvandeye shoma ro dasti mibarand v aksaran ostad daneshgah hastand.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 5. سلام…من لیسانس عمران با معدل ۱۴.۳ از دانشگاه سراسری دارم…با مدرک زبان b2وایلتس۷میتونم در دانشگاههایی که هزینه تحصیل ندارند پذیرش بگیرم؟؟
  ممنون

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   moadeletun kam hastesh vali bayad madareketun ro foran biyarid barresi beshe ke age okey hast baraye in term ke terme kamel hast eghdam beshe

   vali raahhaee hast ke beshe gereft. bayad barresi konim

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
   • یعنی احتمالش کمه درسته؟؟

    پاسخ
    • lotus

     Salam

     na man nemigam ehtemalesh kame, hatta sharayetetun bad nist. man migam age mikhayn sharayetetun ro daghigh motavajeh beshin, behtare aval barresi konim bad javabi ke be shoma dade mishe hesab shode hastesh. in barresi nahayatan 2 hafte tool mikeshe. man nemikham harfi bezanam ke hesab shode nabashe v bazar garmi bashe. mikham vaghti migam anjam midam karetun ro ghablesh barresi karde basham ke sharmandatun nasham.

     be khatere hamin hast ke maa 6 saal hast rejecti nadashtim.

     movafagh bashid
     Sehri

     پاسخ
 6. سلام. ميخواستم بدونم آيا با داشتن مدرك كارداني با معدل ۱۶/۷۰ امكان اقدام كردن واسه تحصيل در آلمان وجود داره؟ يكي از دوستان هست كه در آلمان تحصيل ميكنه و ميگه همكلاسي داره كه با مدرك كارداني عمران در حال تحصيله. ممنون ميشم راهنمايي كنيد.

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   shodanesh ke mishe, bastegi be in dare ke moadele Diplometun chandte v pishdaneshgahi darin ya nadarin v moadeleshun chande.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 7. سلام . من دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد هستم . امکانش هست برای دکتری در دانشگاه های آلمان اقدام کنم؟ میشه راهنماییم کنید؟ممنون

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   .proseye PhD yek proseye zaman bar hasesh. v hich moshakhas ham nist ke be natije berese ya na. chon bastegi be Proposale shoma dare ke taeed beshe v mozush ghabele ghbaule un ostad Rahnama bashe ya na

   Reshteye Shoma reshteye besyar sakhti hast baraye Phd chon reshteye shoma yek reshteye kalami bude v niaz hast be zabane Almani ghavi hastesh v ham Proposal v proseye karish age Proposaletun okey bashe zir 1.5 saal nist.

   man pishnahad mikonam shoma ba Master mojadad varede Alman beshid:

   ۱٫ vahedaatun tatbigh mishe v bagheieye Master ro mikhunid
   ۲٫ bad az in Master ehtemaale kar peyda kardanetun bishtare , Albate age bekhayn kar konid v be vaseteye un dar khake Alman bemunid
   ۳٫ dar har part zamani ke age baraye PhD eghdam konid v javab begirid mitunid change konid
   ۴٫ inam bedunid ke age baratun Phd eghdam beshe v har ostadi be shoma javabe manfi bede dg nemitunid barash eghdam konid v sukht mishe v in khatarnake, moassesat ye mail az janebetun misazan send to all har chi supervisor hast. har ostadi ke javabe manfi bede sukht mishe v har ostadi ham ke javab nade shoma ro ba contact un moassese mishnase, inam dar nazar begirid ke age be dalil e na balad budan ostad sukht beshe dg kairsh nemishe kard.
   ۵٫ shoma vaghti ba Master vared mishid darid az forsati ke javabe PhD biad darid master mikhunid v mitunid berid faculty haye mokhtalef v bebinid ostada darand ru che zaminehaee kar mikonand ke proposal neveshtan kheili kheili baratun sade tar hastesh

   be nazare man ke in behtarin v maghul tarin fekr hastesh chon shoma gozinehaye dgatun ham sare jash hast v kheili behtar az in hast ke 1.5 saal montazere javabe PhD bemunid.

   age az lahaaze maali moshkeli nadarid shayad beshe behetun pishnahaadaate dgiee ham bekonim

   Albate in nazare maast, baaz age madareketun ro kamel konid shayad shans dashte bashid, vali zire 1-1.5 saal javab nemishe gereftaaaa. ino bedunid.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 8. با سلام
  من فارغ التحصیل رشته عمران هستم از دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل ۱۲٫۲۰ خواستم ببینم آیا با این معدل میتونم تو رشته عمران در آلمان ادامه تحصیل بدم در واقع اصلا امکان داره که برای اون اقدام کنم.ممنون

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   ba in moadele shoma shanse pazireshetun kheili paeen hastesh, v shayad majbur beshim baratun pazireshe Bachelor begirim ke vahedatun tatbigh mishe v baghiyasho mikhunid miayn bala.

   badam bayad hatman Almani bekhunid. inke begam aslan shans baraye foghe lisans nadarid , nemishe goft vali mishe goft ba in moadel shayad behetun nadan v bayad daghigh madareketun barresi beshe.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 9. با سلام
  من مدرک کاردانی خود را از دانشگاه آزاد
  کارشناسی را از علمی کاربردی
  کارشناسی ارشد را از غیر انتفاعی
  گرفتم آیا مشکلی از لحاظ گرفتن پذیرش تحصیلی دارم یا نه ؟
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   bahse madraketun ye bahse, vali reshte v moadel v darkhastetun az un mohem tar hastesh.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 10. باسلام.
  من سال سوم دبیرستان هستم رشته ی علوم تجربی.میخواستم بپرسم که قبولی در کنکور حتما لازمه؟
  و اینکه چه شرایطی دقیقا لازم هست؟
  ایا مدرک زبان حتما باید تافل باشه؟
  ممنون میشم اگر جواب بدید

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   bayad konkur sherkat konid v hade aghal mojaz be entekhab reshte beshid,

   bebinid moadelhaye Diplom v PishDaneshgahi balaye 17 mitunand be chenin chizi fek konand. inam darnazar begirid ke yeki dg az melakha nomreye college yek saleiee hast ke bayad dar Alman begzarunid

   chon shart vorud be ِPezeshki moadele 19-19.5 be bala hastesh vali age betunid ba College moadeletun ro ta un had pooshesh bedin shansesh ro darid dg tasmim ba khodetun hastesh.

   be linke zir moraje konid ettelaat ro daryaft konid:

   http://www.lotus-inst.com/?p=941

   bebinid moadelsaazi bastegi be moadele diplom v pish dare. v moadele College M-Kurs ham ke ta che haddi pooshesh bede moheme.
   vali age baraye reshtehaye mortabet mikhyan mesle Biology shans darid v mishe.

   un bahse gavahie ghabuli dar konkure saraasari ham shoma hatta age mojaz be entekhab reshte ham besid mishe karetun ro anjam dad. v niazi nist ke pezeshki ghabul beshin chon ghabulie pezeshki komaki be shoma nemikone.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 11. سلام.
  من ۳۰ سالمه و دارای مدرک لیسانس نرم افزار(Bca، bachelor of computer application) از هندوستان هستم.
  انگلیسی در حد عالی هستم و اگه نیاز بشه مدرک آیلتس هم میگیرم.
  میتونم برای ادامه تحصیل در آلمان و در رشته MBA اقدام کنم و شرایطش چطوریه و آیا شرط معدل هم داره!؟
  اگه شدنیه،چه مدت طول میکشه که ویزا بدن!؟
  امکان تحصیل رایگان هم هست برای این رشته؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   bastegi dare be inke avalan moadeletun chande, saniayn inke key madrake lisansetun ro gereftin. chon inaa hamash mohem hastesh.

   age hameye sharayetetun okey bashe har time madareketun ro biyarid baraye terme ayande eghdam mishe.

   MBA pooli hast v rayegan be hich vajh nemishe be in reshte ke dar lisans khundin.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 12. سلام ببخشید میشه مدارک و شرایط لازم برای کالج رو مختصر و مفید برای من بگید…دوره یادگیری زبان آلمانی تا b۲ چه مدته؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   ۱٫ Diplom v PishDaneshgahi ba moadele ghabele ghabul bar hasbe resheteye entekhabi

   ۲٫ Konkur ba shareyete ghabele ghbauli sherkat konid

   ۳٫ Madrake zabane Almani B1-B2 ke baste be reshte fargh mikone,

   ۴٫ Madrake B2 age doreye feshorde berid 8-10 maah tul mikeshe

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 13. سلام خسته نباشید من یک همچین شرایطی دارم ۲۴سالمه ترم ۸کارشناسی نقاشی دانشگاه آزاد تهران مرکز هستم و مجبورم ۹ترمه تموم کنم ولی تا الان کارنامه ام از ۱۵پایین تر نیومده اما کوچک ترین علاقه ای به رشته ام ندارم دوست دارم سایر گرایش های هنر که زیر شاخه های گرافیک هم محسوب می شوند مثل یکی از این ۳رشته را بخونم تصویر سازی طراحی پارچه طراحی لباس سوالم اینه که آیا با این شرایط می تونم پذیرش برای فوق لیسانس بگیرم و اینکه آیا می تونم در رشته ای مثل تصویر سازی پذیرش فوق لیسانس بگیرم؟و این که شهریه ی دانشگاه آلمان در رشته های هنری چه قدر هر ترم خواهد بود؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   Baraye Tahsil tu hamchin reshtehaaee bayad hatman kare amali dashte bashin, v age kare amalitun (Portfolio) rad beshe dg baghieyey madareketun ro hatta negaham nemikonan.

   darzemn age hatta hameye madareketun ham kamel bashe ehtemale inke shoma ro be lisans bargardunan v majbur beshin chand Termi ro pass konid hastesh.

   v dar kol paziresh tu hamchin reshtehaa ee besyar sakht hastesh chon ya emtehane vorudi dare ya kare amali azatun mikhan.

   v hameye in jur reshtehaa be zabane Almani hast v be zabane English nadare

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 14. سلام
  من لیسانس از دانشگاه غیر انتفاعی و فوق از دانشگاه آزاد هردو در رشته ی حسابداری هستم اولی با معدل ۱۴٫۵ و دومی با معدل ۱۷٫۵
  قبل از هرچیز میخواستم بدونم که آیا این رشته من توی کشور آلمان از جایگاه خوبی برخوردار هست (از لحاظ شغلی) که من بخوام ادامه بدم یا نه..
  اولا : من میتونم فوق لیسانس همین رشته رو مجدد بخونم که واحدهامو تطبیق بدم؟
  دوما: میتونم فوق لیسانس یه رشته ی دیگه رو بخونم؟
  سوما : اگه امکان تغییر رشته وجود داره چه رشته ای از مطلوبیت بالایی در آلمان برخورداره؟
  مرسی از راهنماییتون .

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   reshteye shoma ziad be in naam yani Accounting kam hast v aksaran ba reshtehaaye dg talfigh shode v kheiliaa ham rafte zir majmuye modiriyat haa.

   ۱٫ shoma maseter mojadad ro mitunid bekhunid v vahedaatun ham bar asaase reshteiee ke entekhab mikonid tatbigh mishe v elzami nist ke 2 saal bekhunid

   ۲٫ bale mitunid reshtehaaee ke mortabet be reshtatun hast ro edaame bedin v MBA ham mitunid bekhunid

   ۳٫ inke che reshtehaaee mishe khund bastegi be kheili az parametrhaa dare mesle inke shoma che madrake zabani ro mikhayn eraae bedin (De/En) v baraye che termi, maa ghable har eghdami parvandatun ro barresi mikonim v dar in masaael be yek natije miresim bad starte karetun khorde mishe

   ۴٫ darzemn bayad baraye reshteye dg iee baraye shoma eghdam beshe ke sefarat be shoma visa bede

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 15. سلام
  من مدرک لیسانس مهندسی صنایع از پیام نور تومدت سه سال گرفتم.۱۳واحد قبلا روزانه فیزیک خونده بودم تطبیق زدم.الان مشکلی بابت طول مدت تحصیل برای تایید مدرک پیش نمیاد؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   age madraketun ro gereftin v dastetun hast, v az lahaaze taeed tavasote ALman migid, moshkeli nist.

   vali age manzuretun taeed tavasote Iran hastesh un ro bayad berid vezarate olum beporsid.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 16. سلام. من امسال میرم پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک هستم.

  معدل کل سومم ۱۵.۴۷ و معدل دومم ۱۶.۹۰ هستش.(سال دوم تجربی بودم تغییر رشته دادم ریاضی)

  شانسی برای پذیرش دارم؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   bebini injuri ke nemishe javab dad, shoma melaake paziresh moadele Diplom v Pish Daneshgahie shomaast. v az hame mohemtar ke che reshteiee mikhayn.

   darzemn age mikhayn dar field e fanni paziresh baratun begirim bayad madrake hade aghal B1 Almani ro dashte bashin.

   v az hame mohemtar bayad moshkele khuruj az keshvaretun ham hal konid. chon age moaafie sarbazi nadashte bashin, vezarate olum moaafiyate tahsili baraye tahsil dar khaarej dar maghtae lisans dade nemishe.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid ya hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 17. باسلام
  من مدرسه فرزانگان درس خوندم و معدل سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی من ۱۷/۵ هستش و من تازه کنکور دادم..می خواستم بپرسم که اگر من مدرک B2 زبان آلمانی رو بگیرم و در انتخاب رشته امسال زیست شناسی نوبت دوم کنکور سراسری انتخاب کنم امکان دارد بتونم بعد از یکسال خواندن در یکی از کالج های آلمان در رشته پزشکی یکی از دانشگاه های آلمان پذیرفته شوم؟
  می خواستم در مورد سطح آزمون ورودی به دانشگاه هم سوال کنم؟
  اگر میشه اسم کالج هایی در آلمان که زیر نظر دانشگاه هستند هم بگذارید؟
  آیا گرفتن وکیل برای انجام کارهای رفتن ضروریه؟
  از کجا می تونم یک مشاور مطمئن پیدا کنم؟
  با تشکر

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   bebinid inke ba in moadelha nemishe gholi dad, vali behtarin kar in hast ke ba gereftane vaghte gabli tashrif biyarid v moshavereye kamel begirid.

   ba tashakor v ehteram
   Sehri

   پاسخ
 18. سلام من دانشجوي رشته شيمي محض هستم در دانشگاه آزاد ولي به علت سربازي و كارم ميخوام با مدرك كارداني از دانشگاه انصراف بدم معدلم براي كارداني تقريبا ١٤ هستش ميخوام براي ادامه تحصيل با مدرك B2 دوباره از كالج در آلمان ادامه تحصيل بدم و سنم هم ٢٥ سال هستش آيا اصلا اميدي هست يا دارم وقتمو براي رفتن تلف ميكنم؟؟ ميتونم از كالج تو آلمان دوباره تحصيلم رو ادامه بدم يا خير ؟؟

  پاسخ
  • lotus

   Salam

   na nabayd enseraaf bedid, bayad ba sharayeti ke darid biyayn ta begam bayad chi kar konid.

   age sharayet ro ghabul konid, karetun shodani hastesh vagarna ke komaki nemitunam behetun bokonam.

   Age tamayol be kasbe ettelaate bishtar v daghigh tar darid, ba moasese tamas begirid v ya ba akhze vaghte ghabli hozuran tashrif biyairid, ta betunim ettelaat dar khore parvande shoma behetun dade beshe na ettelaate koli.

   ba tashakor v arezooye movafaghiyat
   Sehri

   پاسخ
 19. با سلام وخسته نباشید خدمت شما
  من مدرک دندانپزشکی از دانشگاه استانبول دارم با این مدرک میتونم برای کار در المان اقدام کنم و چگونه؟
  با تشکر

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   به دلیلی رقابت شدیداً بالایی که در این رشته وجود دارد، امکان اخذ کار با حقوق مناسب بسیار سخت می باشد.

   حتی درصورتی که بخواهید برای تخصص هم اقدام کنید نیاز به مدرک زبان آلمانی بسیار قوی در حد C1 به بالا می باشد.

   درکل کار بسیار سختی می باشد که مؤسسه ما در حال حاضر انجام نمی دهد. درضمن من مؤسسه در ایران ندیدم که بتواند این کار را اصولی به سرانجام برساند.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 20. با سلام

  من رشتم مدیریت بازرگانیه در یکی از موسسات اموزش عالی مشغول تحصیلم..میخاستم ببینم حداقل معدل کارشناسی من چقد باید باشه تا بتونم در دانشگاه المان تحصیل رایگان داشته باشم..و با مدرک زبان انگلیسی هم میشه تحصیل کرد …و اینکه ایا برای ورود ب دانشگاه های المان باید ازمون داد

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شما درصورتی که معدل شما بالای ۱۶-۱۷ باشه خوبه ولی می شود با معدل ۱۴-۱۵ به بالا هم کار را انجام داد.

   این که بخواهید Management بخوانید ویا Administration با هم فرق می کند و این که مدرک زبان انگلیسی ارائه می دهید ویا آلمانی هم در هزینها های تحصیل تفاوت می کند.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 21. سلام .من مهندسی علوم وصنایع غذایی با معدل ۱۳٫۴۸ از دانشگاه غیر انتفاعی دارم .چند تا فامیل درجه ۱دارم که آلمان درس میخونند .اول میخواستم بدونم رشته من برای ادامه تحصیل خوب هست اصلا شرایطش را دارم ؟دوم خواستم زبان بخونم آلمانی بخونم یا انگلیسی؟و سوال آخر بعد تمام شدن تحصیل اگه شرایط پیش بیاد امکان کار دارم اونجا .ممنون میشم راهنمایی کنید.با تشکر.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   معدل شما خیلی پائین هست و این مطلب شانس پذیرش شما را نزدیک به صفر می کند ولی درصورتی که زبان آلمانی بخوانید شاید بشود براساس ارتباطاتی که مؤسسه در کشور آلمان دارد برای شما پذیرش اخذ شود ولی این مطلب منوط به بررسی مدارک شما می باشد.

   کار بستگی به نوع درس خواندن شما در کشور آلمان دارد. اگر خوب درس بخوانید، شانس پیدا کردن کار را هم دارید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 22. سلام مرسی از راهنمایی شما.من اصفهان هستم وبه علت شغلی که دارم کم میشه بیکار بشم .شما دفتر اصفهان ندارید برای راهنمایی که اگه انشاءالله بشه من راهنمایی بگیرم وزبان آلمانی بخونم .یه مطلب دیگه که من وضعیت رشته را اونجا اطلاع ندارم واینکه شما کشور دیگه پیشنهاد میکنید اگه لطف کنید در ارتباط باشیم ممنون میشم .کشورهای همسایه آلمان هم باشه طوری نیست مثل هلند بلژیک فرانسه فرقی نداره .مرسی از راهنمایی بسیار خوب شما

  پاسخ
 23. ضمنا مدارک دیپلم کامپیوتر هم دارم وشغل من هم تاسیسات هست

  پاسخ
 24. باسلام من قوق لیسانس مکانیک ازدانشگاه علم وصنعت با معدل ۱۶٫۷۰ دارم باسن ۳۵ سال آیا برای پذیرش میتوانم اقدان کنم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   درصورتی که فاصله اتمام تحصیل شما تا حال حاضر کمتر از ۳ سال است، از لحاظ سفارت تقریباً منطقی می باشد. ولی اگر این فاصله بیشتر است به نسبت آن ریسک سفارت خواهید داشت.

   درصورت عدم قبول ریسک سفارت آلمان، برای شرایطی مثل شما، امکان تحصیل در اتریش بدون مدرک زبان وجود دارد.

   اتریش این امکان را دارد که شرایط سنی در پروسه کاری هیچ اثری ندارد و می توان با هر سنی اقدام به پذیرش نمود.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 25. سلام من فارغ التحصیل سال ۹۱ در رشته مهندسی برق از دانشگاه آزاد هستم و الان تو فکر ادامه تحصیل توو مقطع ارشد در آلمان هستم . دوره زبان آلمانی رو هم دارم میگذرونم.
  میخواستم بدونم این فاصله زمانی که از فارغ التحصیلی من گذشته مشکلی ایجاد میکنه؟
  اگه میشه به خورده هم در مورد ویزای کار در آلمان بگین. ممنون

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   چون فاصله فارغ التحصیلی شما تا حال، بیش از ۳ سال می باشد، ریسک سفارت خواهید داشت. این به این مفهوم نیست که قطعاً رد می شوید. یعنی ریسک دارید. ولی خیلی از افراد بودند که با شرایط شما هم ویزا اخذ کردند. فقط باید دست دست نکنید که این فاصله بیشتر شود.

   درصورت قبول شرایط سفارت، کار شما قابل انجام است. البته این نکته را درنظر بگیرید که رشته شما جزو رشته های تاپ گروه فنی بوده و در اکثر دانشگاه ها شرط معدل را دارد و باید معدل شما در حد منطقی باشد.

   عزیز اطلاعات ویزای کار هم در سایت هست، ولی ما اقدامی انجام نمی دهیم پیرامون این مطلب.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
   • معدلم ۱۴ هست. چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ اگر درخواست پذیرش رو با ریز نمرات ترجمه شده برای دانشگاه های مختلف ارسال کنم اونا خودش پذیرش یا عدم پذیرش این معدل رو اعلام میکنن دیگه؟؟

    پاسخ
 26. سلام من فوق لیسانس مهندسی مکانیک دارم با معدل ۱۴٫۸۰و دوتا مقاله isiهم دارم ایا میتونم برای مقطع دکترا در کشور المان یا انگلیس اقدام کنم؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   رشته شما، رشته سختی است و امکان پذیرش در مقطع دکترا با معدل هایی که فرمودید کم خواهد بود، زیرا در این رشته ها شرط معدل حداقل ۱۶ به بالا در بسیاری از مراکز وجود دارد.

   در کل این نکته را درابتدا متذکر می شوم که مؤسسه ما هیچ گونه اقدامی بابت پذیرش برای مقطع دکترا انجام نمی دهد. درضمن دانشگاه های آلمان ملاک نیستند، اساتید راهنما ملاک عمل پذیرش می باشند.

   درصورت درخواست مجدد شما، پیشنهاد مؤسسه اقدام جهت فوق لیسانس مجدد می باشد که شما امکان تغییر مقطع تحصیلی به دکترا در آلمان در هر زمانی وجود دارد. حداقل زمان برای دریافت جواب برای مقطع دکترا یک الی یک سال و نیم به طول می انجامد.

   البته پیشنهاد فوق درصورتی برای شما عملی می شود که مدارک زبان فوق را داشته باشید.

   برای کسب اطلاعات تکمیلی لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمائید:
   http://www.lotus-inst.com/?p=1224

   درصورت اقدام برای چنین موردی باید بعد از بررسی مدارک قطعاً ، براساس مدرک زبان آلمانی اقدام نمایید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 27. سلام من دانش آموز سوم رشته ریاضی_فیزیک هستم و ممنون میشم اگر حداقل نمرات و حداقل مدرک زبان آلمانی برای تحصیل در کالج و بعد دانشگاه در رشته طراحی صنعتی بهم بگید..

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   معدل دیپلم و پیش دانشگاهی: ۱۶-۱۷ به بالا

   مدرک زبان آلمانی: B2

   البته این بدان معنی نیست که درصورتی که شرایط فوق را نداشتید شدنی نیست، بلکه با شرایط فوق احتمال پذیرش شما در حد منطقی بوده و شدنی تر خواهد بود و با داشتن شرایط کمتر هم پرونده های بسیار زیادی داشته ایم که منجر به پذیرش شده اند.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 28. با عرض سلام
  و تقدیم نهایت احترام
  من مدرک کارشناسی رشته فرش از دانشگاه سراسری با معدل ۱۸٫۳۵ را دارم و در حال حاضر با رتبه شش کارشناسی ارشد رشته فرش وارد دانشگاه هنر تهران شدم.
  می خواستم بدونم میتونم در مقطع دکترا در رشته جامعه شناسی هنر در آلمان تحصیل کنم؟
  با تشکر و سپاس فراوان

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   به دلیل تفاوت رشته ای که دارید، شانس پذیرش شما کم خواهد بود.

   در رشته ای مانند رشته شما، علاوه بر پروپوزال نیاز به Portfolio نیز می باشد که درصورت رد شدن آن پذیرش شما رد خواهدشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 29. سلام
  من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه دولتی با معدل ۱۸٫۳۰ هستم و آیلتس آکادمیک ۶٫۵ دارم. میخواستم در خصوص کارشناسی ارشد مجدد در گرایش های دیگر روانشناسی در آلمان سوال بکنم. البته در دانشگاه های انگلیسی زبان آلمان. ضمنا میخواستم بپرسم ارزیابی مدارک ایران به چه صورت انجام میشه و آیا سخت گیری در این زمینه می شود. متشکرم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   این رشته و اکثر زیر شاخه های آن به زبان آلمانی بوده و برای ورود هم زبان آلمانی بسیار قوی لازم می باشد.

   رشته هایی هم هست به زبان انگلیسی ولی از روانشناسی فاصله می گیرد و امکان دارد با مدرکی که دارید مجبور به گذراندن یک سری واحد پیش نیاز برای تحصیل شوید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 30. سلام خسته نباشد
  من دانشجوی کارشناسی مکانیک از دانشگاه دولتی ام
  مدرک C1 آلمانی هم دارم
  معدل دیپلم و پیش دانشگاهی ۱۶
  با توجه به اینکه مکانیک یکی از رشته های خوب آلمانه باید معدل کارشناسیم چند باشه تا بتونم ارشد بخونم ؟ ۱۵ کافیه ؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   معدل ۱۵ در همه دانشگاه ها موردتأیید نیست، ولی چون می خواهید وارد سیستم آلمانی شوید و مدرک زبان C1 را دارید ب نظر من شانس شما خوب هست.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 31. سلام
  من مهندسی مکانیک خوندم تو دانشگاه خواجه نصیر
  معدلم ۱۲٫۷۶ هست
  مدرک آیلتس ۶٫۵ دارم
  میخوام بیزینس بخونم تو آلمان به زبان انگلیسی
  ۳ سال سابقه کار دارم تو این زمینه

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   معدل شما بسیار کم هست و رشته مدیریت رشته ای می باشد که رایگان نیست و به دلیل این که لیسانس شما مدیریت نبوده و معدل شما کم است، هزینه تحصیل شما در کل دوره بین ۵-۱۷ هزار یورو می باشد.

   درضمن بایستی هرچه سریع تر اقدامات جهت پذیرش را انجام دهید که گپ تحصیلی شما بیش از حد نرمال نشود که باعث ریسک سفارت گردد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 32. ba salam , man madrake diplume fani herifei daram yani madrak pish daneshgahi nadaram va konkor sherkat kardam va baraye kardani daneshgah dolati ba rotbe 40 ghabol shodam , madrak A2 zaban almani ham daram va alan daram B1 mikhonam mikhastam bedonam sharayet baraye man ke madrake pish daneshgahi nadaram chejori ?

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شما بایستی قطعاً مدرک پیش دانشگاهی را اخذ نمایید تا بشود برای شما اقدام شود.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 33. سلام
  خسته نباشید
  من دانشجوی ترم یک رشته ژنتیک دانشگاه ازاد واحد علوم پزشکی تهران هستم.معدل دیپلمم ۱۹٫۶۵هستش.
  ایا امکان ادامه همین رشته تو دانشگاه های معتبر المان هست؟
  لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   درصورتی که معدل پیش دانشگاهی شما، بالاتر از ۱۶-۱۷ باشد، امکان پذیرش به زبان آلمانی، با دارا بودن مدرک زبان آلمانی وجود دارد.

   جهت استعلام دقیق تر بایستی مدارک خود را به مؤسسه تحویل داده تا طبق شرایط برای شما استعلام صورت پذیرد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 34. سلام من دارای مدرک کاردانی معماری دانشگاه آزاد با معدل ۱۶.۱۷و مدرک کارشناسی معماری داشگاه غیر انتفاعی با معدل ۱۶٫۳۰و دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه طراحی و نظارت هستم خواستم ببینم شانسی برای گرفتن ویزای دانشجویی در. شاخه ارشد معماری دارم یا نه .ممنون

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   یکی دیگر از ملاک های پذیرش به غیر از مدارک تحصیلی، ارائه Portfolio یا همان طرح های معماری، می باشد که درصورت تأیید آن پذیرش صادر و درغیراین صورت شما را نمی پذیرند.

   درضمن جهت بررسی دقیق تر و یافتن شانس پذیرش شما بایستی ملاک های زیر را نیز درنظر بگیریم:

   – ریز نمرات دقیق تحصیلی شما

   – دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی ویا عدم آن

   – تاریخ اخذ مدرک تحصیلی شما و فاصله فارغ التحصیلی شما تا حال حاضر

   – انتخاب زبان تحصیل (انگلیسی ویا آلمانی)

   – نوع و میزان مدرک زبانی که دارید.

   – سن و سال شما

   – تاریخ ارائه مدارک که مشخص نماید برای چه ترمی اقدام به پذیرش می شود.

   درصورت بررسی موارد فوق و جواب دقیق تر به شما بایستی با مؤسسه تماس حاصل فرمایید و طبق شرایط قرارداد استعلام، مدارک شما توسط مؤسسه بررسی گردد که درصورت اقدام به پذیرش و امور مربوط به سفارت شما نیز شانس خود را مطلع باشید و با دید باز نسبت به شروع کار خود اقدام نمایید.

   نه بدون هیچ بررسی و …..

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 35. با سلام
  بنده ۲۷ ساله لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه آزاد با معدل ۱۴٫۸۸ و ارشد مهندسی عمران با معدل ۱۵٫۶۶ اوون هم از دانشگاه آزاد رو دارم و آیلتس ۶٫۵ دارم و ۳ سال سابقه کار مرتبط دارم
  میخواستم بدونم اگه بخوام دوباره ارشد در رشته مهندسی عمران در آلمان رو بخونم آیا با احتساب اخذ مدرک زبان آلمانی امکان تحصیل رایگان و کمک هزینه زندگی وجود داره؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   امکان پذیرش فوق لیسانس مجدد وجود دارد، ولی شرایط خاص برای پذیرش فوق لیسانس مجدد وجود دارد که درصورت اشتباه عمل کردن منجر به رد شدن پرونده شما می شود.

   بحث دانشگاه آزاد بودن شما، باعث می شود که ما محدودیت اقدام نیز داشته باشیم و نمی شود برای همه دانشگاه ها اقدام نمود. ولی این بدان مفهوم می باشد که این مسئله باعث مشکل نمی باشد. در گذشته نیز تعداد بسیاری پذیرش با مدرک دانشگاه آزاد داشته ایم و این باعث مشکل نمی باشد.

   درصورت دارا بودن مدرک زبان آلمانی ، امکان تحصیل رایگان در کشور آلمان وجود دارد ولی امکان اخذ کمک هزینه برای شما بسیار بسیار کم بوده و نمی شود اصلاً روی این بحث حساب کرد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 36. با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من ۱۶ سالم هست و رشته تجربی با معدل بالا و سابقه علمی خوب
  میخوام در آلمان در رشته دندانپزشکی شروع به تحصیل کنم. میتونم از همین الان اقدام کنم و وارد کالج شم؟؟ توی کالج خیلی سخته قبولی و وارد رشته دندانپزشکی شدن؟؟
  و اینکه زبان آلمانی بلد نیستم اما به زبان انگلیسی تسلط دارم…

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شما با معدل دیپلم و پیش دانشگاهی هر دو بالای ۱۸-۱۹ شانس این را دارید که به پذیرفته شدن در رشته دندانپزشکی امید داشته باشید که پروسه کاری شما به ثمر بنشیند.

   معدل های پایین تر به نسبت معدل اشان شانس آن ها بسیار کم خواهدشد. این مطلب را درنظر بگیرید که ملاک دیگر این پروسه، قبولی و نمره کالج یک ساله تجربی M-Kurs می باشد که بایستی در آلمان بگذرانید.

   به دلیل دارا بودن مدرک لیسانس شانس شما برای اخذ کالج نیز کاهش می یابد.

   شرط ورود به رشته دندانپزشکی معدل های دیپلم و پیش دانشگاهی بالای ۱۹٫۵ هر دو می باشد. حال اگر کسی این معدل را ندارد و معدل این دو بالای ۱۸-۱۹ باشد، شانس این را دارد که با گذراندن کالج یک ساله در آلمان، اگر بتواند کالج را آن قدر را موفقیت پاس کنید که بتوانید معدل خود را در حد ۱۹٫۵ هم دیپلم و هم پیش دانشگاهی پوشش دهید، شانس ورود به رشته دندانپزشکی را دارید.

   به لینک زیر هم می توانید مراجعه کنید و اطلاعاتی را دریافت نمایید:
   http://www.lotus-inst.com/?p=941

   معادل سازی بستگی به معدل دیپلم و پیش دانشگاهی و کالج یک ساله دارد که در چه حدی پوشش می دهد.

   در آلمان هر رشته ای شرایط خاص خود را دارد و هرچه ظرفیت ورود کمتر داشته باشد، شرایط ورود سخت تری را لحاظ می نمایند. لذا رقابت در چنین رشته هایی بالا بوده و هیچ چیز ۱۰۰ درصدی نیست. شما با اطلاع از این شرایط بایستی این کار را انجام دهید.

   اگر ریسک این موضوع را قبول دارید بایستی حداقل مدرک زبان آلمانی در حد B1 را داشته باشید که برای شما پذیرش کالج تجربی M-Kurs از دانشگاه گرفته شود. قبولی و نمره کالج در این پروسه بسیار تأثیرگذار می باشد و در بالا بردن سطح پرونده شما بسیار اثر دارد. درضمن این نکته را درنظر بگیریرد که با مدرک زبان B1 درصورت اقدام احتمال داشتن امتحان ورودی سخت تر به نسبت اقدام با مدرک B2 وجود دارد.

   این مطلب را درنظر بگیرید که با مدرک B1 برای همه کالج ها نمی توان اقدام کرد، زیرا محدودیت بابت زبان به وجود می آید.

   شایان ذکر است امکان پذیرش کالج از مراکز خصوصی آلمان هم وجود دارد که شامل هزینه سالیانه ۵ هزار یورو می باشد و می توان با مدرک B1 کار را انجام داد.

   از این مطالب گذر کنیم، مدرک دیگری نیاز می باشد. شما بایستی گواهی سازمان سنجش هم داشته باشین. مؤسسه ما این امکان را دارد که حداقل با گواهی مجاز به انتخاب رشته کار شما را انجام دهد و نیازی به قبولی در کنکور سراسری نیست.

   درضمن تصور نکنید، درصورت داشتن گواهی قبولی در کنکور سراسری در رشته دندانپزشکی، الزاماً وارد رشته دندانپزشکی شوید. این مطلب به معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما بستگی خواهد داشت که در فوق شرایط آن ذکر شده است.

   درصورت عدم قبولی در این پروسه، شما امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی را دارا می باشید که بسیار رشته های تاپ و پر کاربرد بوده و دارای اعتبار جهانی می باشد. از این گونه رشته ها می توان به رشته بیولوژی نام برد که بسیار بسیار رشته به روز می باشد که به طور مثال در زمینه سلول های بنیادی و ژنتیک و …. در سطح جهانی کاربرد فراوان دارد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 37. با سلام
  بنده ۲۸سالمه لیسانس امور گمرکی از دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد با معدل ۱۵/۰۴ و زبان آلمان B1 در حال ادامه دادن هم هستن و ۳ سال سابقه بدون بیمه نامرتبط دارم
  میخواستم بدونم اگه بخوام ارشد در آلمان بخونم چه رشته ای امکان پذیرش دارم چون نمیدونم آلمان رشته امور گمرکی هست یا نه . و آیا با احتساب اخذ مدرک زبان آلمانی امکان تحصیل رایگان وجود داره؟
  ممنون

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   رشته های مدیریت و زیر شاخه های آن را می توانید بخوانید.

   البته اگر می خواهید در همین زمینه گمرک تحصیل نمائید، شرایط فرق کرده و بایستی مدارک خود را به مؤسسه تحویل دهید تا مدارک شما بررسی شود تا ببنیم براساس این مدرک زبان و این معدل چه رشته هایی امکان اخذ پذیرش را دارید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 38. سلام خسته نباشید.من رشته تجربی بودم و با معدل ۱۷ و نیم فارغ تحصیل شدم اما به دلیل علاقم به زبان رشته مترجمی زبان رو در دانشگاه پیام نور شیراز ادامه میدم.ترم یک رو با معدل بالا گذروندم اما الان به فکر ادامه تحصیل در آلمان افتادم.خودم هم به صورت خصوصی زبان تدریس میکنم به همین دلیل مایلم که به زبان انگلیسی درس رو بتونم ادامه بدم.خواستم بدونم آیا رشته ای مرتبط به زبان انگلیسی برای تحصیل هست؟یا اینکه اگه نیست رشته ای آزمایشگاهی به زبان انگلیسی برای وضعیت من موجوده؟اگه میشه منو راهنمایی کنید ممنون

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   تحصیل به زبان انگلیسی، آن هم در مقطع لیسانس دارای هزینه به نسبه بالاتری بوده و حتی امکان دارد هزینه تحصیل شما سالیانه ۸-۱۰ هزار یورو شود. که به نظر بنده اصلاً توصیه نمی شود.

   لذا بهتر می باشد، یا کشور مقصد خود را تغییر داده ویا به زبان آلمانی تحصیل نمائید. به این روش شما هم به زبان انگلیسی و هم زبان آلمانی تسلط داشته و برای شما هم بهتر خواهدبود.

   رشته های آزمایشگاهی همه به زبان آلمانی بوده و ملزم به ارائه مدرک زبان آلمانی می باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 39. سلام ارشد فناوری اطلاعات دارم، معدلم هم بالای ۱۷ هست، برای ویزای تحصیلی آلمان بهتره برای ارشد دوم اقدام کنم یا دکترا، در ضمن وضعیت کار حین تحصیل چه جوریه؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   از لحاظ پروسه کاری و اطمینان در نتیجه آن بهتر می باشد برای فوق لیسانس اقدام نمائید. ولی بالطبع درصورتی که شرایط تحصیلی و مقالات معتبر دارید و به پرونده خود اطمینان دارید بهتر می باشد برای دکترا اقدام نمائید.

   شرایط پذیرش در مقطع دکترا دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد. در کل این نکته را درابتدا متذکر می شوم که مؤسسه ما هیچ گونه اقدامی بابت پذیرش برای مقطع دکترا انجام نمی دهد. درضمن دانشگاه های آلمان ملاک نیستند، اساتید راهنما ملاک عمل پذیرش می باشند.

   درصورت درخواست مجدد شما، پیشنهاد مؤسسه اقدام جهت فوق لیسانس مجدد می باشد که شما امکان تغییر مقطع تحصیلی به دکترا در آلمان در هر زمانی وجود دارد. حداقل زمان برای دریافت جواب برای مقطع دکترا یک الی یک سال و نیم به طول می انجامد.

   البته پیشنهاد فوق درصورتی برای شما عملی می شود که مدارک زبان فوق را داشته باشید.

   برای کسب اطلاعات تکمیلی لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمائید:
   http://www.lotus-inst.com/?p=1224

   درحین تحصیل و با ویزای دانشجویی امکان کار خدماتی برای شما وجود دارد که میزان آن ۲۰ ساعت در هفته ویا ۱۰۰ یورو در هفته می باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 40. salam man daneshjoe reshte genetik daneshgah azad hastam dar maghtae lisans va 7 terme mikonam ba moadele nazdike 18 mikhastam bedonam barai eraftan be alman va tahsil dar reshte khodam dar maghtae fogh che sharayeti bayad dashte basham va daneshgahi ke reshte mano dare kojas? chon harchi motalee kardam daneshgahi k reshtehaie zisto dara bashe peyda nakardam

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   رشته شما جزو رشته های تاپ بوده و دانشگاه های کوچک امکان برگزاری چنین دوره ای را در آلمان ندارند.

   بنابراین از هر دانشگاهی برای شما پذیرش اخذ گردد، دارای اعتبار بوده و از درجه خوبی برخوردار می باشد.

   شما بایستی معدل لیسانس خود را در همین حد حفظ نمائید و مدرک زبان آلمانی ویا انگلیسی را داشته باشید تا طبق آن برای شما اقدام شود.

   بالطبع دانشگاه هایی که به زبان آلمانی می باشند بیستر بوده و درصورت دارا بودن مدرک زبان آلمانی شانس بیشتری برای پذیرش دارید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 41. سلام
  عرض ادب و خسته وباشید خدمت کارشناسان موسسه لوتوس
  بنده کاردانی رشته حسابداری با معدل ۱۵٫۴۲از دانشگاه غیر انتفاعی و کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد با معدل ۱۷٫۳۷ دارم
  میخواستم بدونم امکان گرفتن بورسیه برای کارشناسی ارشد از دانشگاههای آلمان رو دارم ?
  همچنین ایا امکان تغییر رشته در کارشناسی ارشد رو هم دارم ?

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   درصورت تحصیل به زبان آلمانی، امکان استفاده از تسهیلات تحصیل رایگان را در آلمان دارا خواهید بود.

   شایان ذکر است این رشته (حسابداری) در آلمان در دانشگاه های کمی به این نام برگزار شده و اکثراً در رشته های دیگر جلوه خواهدکرد. لذا شما امکان تغییر رشته را نیز دارا خواهید بود. حال رشته انتخابی شما هرچه از رشته موردنظرتان دور تر باشد، امکان این مطلب می باشد که شما را جهت تطبیق واحد به دوره لیسانس برگردانند.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 42. سلام. من فارغ التحصیل کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه دولتی ام. معادل رشته ی من در آلمان هست؟ و اگر من بخوام برای مستر اقدام کنم چه رشته هایی میتونم درخواست بدم؟ ممنون از پاسخ دهی شما.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   جهت این گونه پذیرش ها در کشور آلمان، معدل مدرک تحصیلی اخذ شده بسیار مهم می باشد و درصورت کم بودن معدل شما امکان پذیرش بسیار کم می باشد.

   حال پذیرش برای این رشته و رشته های مرتبط با آن اقدام صورت می گیرد.

   رشته های شدنی براساس شرایط شما بوده و درضمن زمان تحویل مدارک شما به مؤسسه می باشد که براساس آن مشخص شود برای چه ترمی می خواهید که ببینیم کدام دانشگاه و رشته باز می باشد.

   جهت بررسی دقیق تر مدارک شما، بایستی مدارک خود را به مؤسسه ارائه دهید تا طبق شرایط قرارداد استعلام مدارک شما بررسی شده و دقیق تر بتوان در مورد پرونده شما نظر داد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 43. سلام
  من دانشجوی ترم ۹ دکتری داروسازی آزاد تهرانم با معدل حدودا ۱۵… لطفا برای تحصیل تخصص در آلمان راهنماییم کنین.ممنونم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   در آلمان سیستم آموزشی آن تخصص نمی باشد و شما بایستی وارد سیستم Science شوید. لذا احتمالاً بایستی برای فوق لیسانس ویا دکترا اقدام نمائید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 44. سلام من ۲۳ فارغ از تحصیل ار دانشگاه ازاد هستم معدل بنده ۱۳٫۵۰ و دارای سابقهی تدریس برنامه نوویسی در دانشگاه و دارای مدرک بین اللمللی ماکروسافت هستم لذا می خواستم بپرسم شانس پذیرش برای من هست و اییا سوابق تاثیر گزاره من در زیمنه ی نشر کتاب با استادم همکاری داشتم.

  مقطع من مهندسی بوده و برای ارشد می خواهم پذیرش بگیرم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شما بهتر می باشد، زبان آلمانی را فرا گرفته و برای کورس آلمانی اقدام نمائید. تا واحدهای شما بیشتر تطبیق شود و شانس اخذ پذیرش بالاتر خواهدبود.

   با شرایط شما احتمال برگشت به عقب در مقطع لیسانس برای شما وجود دارد. ولی بالطبع شاید بشود برای شما پذیرش فوق لیسانس نیز اخذ نمود. ولی نیاز به بررسی مدارک شما به صورت دقیق می باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 45. سلام
  من درحال حاضر در حال تحصیل در مقطع سال سوم متوسطه رشته تجربی هستم باتوجه به اینکه علاقه به ادامه تحصیل در آلمان رادر رشته پزشکی دارم می خواستم از شما شرایط مورد نیاز جهت انجام این برانامه را بپرسم

  باتشکر مومنی

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شما با معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی هر دو بالای ۱۸-۱۹ شانس این را دارید که به پذیرفته شدن در رشته پزشکی امید داشته باشید که پروسه کاری شما به ثمر بنشیند ولی تضمین شده نمی باشد.

   معدل های پایین تر به نسبت معدل اشان شانس آن ها بسیار کم خواهدشد. این مطلب را درنظر بگیرید که ملاک دیگر این پروسه، قبولی و نمره کالج یک ساله تجربی M-Kurs می باشد که بایستی در آلمان بگذرانید.

   شرط ورود به رشته پزشکی معدل های دیپلم و پیش دانشگاهی بالای ۱۹/۷ هر دو می باشد. حال اگر کسی این معدل را ندارد و معدل این دو بالای ۱۸ باشد، شانس این را دارد که با گذراندن کالج یک ساله در آلمان، اگر بتواند کالج را آن قدر را موفقیت پاس کنید که بتوانید معدل خود را در حد ۱۹/۷ هم دیپلم و هم پیش دانشگاهی پوشش دهید، شانس ورود به رشته پزشکی را دارید.

   به لینک زیر هم می توانید مراجعه کنید و اطلاعاتی را دریافت نمایید:
   http://www.lotus-inst.com/?p=941

   معادل سازی بستگی به معدل دیپلم و پیش دانشگاهی و کالج یک ساله دارد که در چه حدی پوشش می دهد.

   در آلمان هر رشته ای شرایط خاص خود را دارد و هرچه ظرفیت ورود کمتر داشته باشد، شرایط ورود سخت تری را لحاظ می نمایند. لذا رقابت در چنین رشته هایی بالا بوده و هیچ چیز ۱۰۰ درصدی نیست. شما با اطلاع از این شرایط بایستی این کار را انجام دهید.

   اگر ریسک این موضوع را قبول دارید بایستی حداقل مدرک زبان آلمانی در حد B1 را داشته باشید که برای شما پذیرش کالج تجربی M-Kurs از دانشگاه گرفته شود. قبولی و نمره کالج در این پروسه بسیار تأثیرگذار می باشد و در بالا بردن سطح پرونده شما بسیار اثر دارد. درضمن این نکته را درنظر بگیریرد که با مدرک زبان B1 درصورت اقدام احتمال داشتن امتحان ورودی سخت تر به نسبت اقدام با مدرک B2 وجود دارد.

   این گونه رشته تنها به زبان آلمانی برگزار شده و باید تا حدودی که در فوق آورده شده است، بایستی در ایران، مدرک زبان آلمان اخذ گردد.

   این مطلب را درنظر بگیرید که با مدرک B1 برای همه کالج ها نمی توان اقدام کرد، زیرا محدودیت بابت زبان به وجود می آید.

   شایان ذکر است امکان پذیرش کالج از مراکز خصوصی آلمان هم وجود دارد که شامل هزینه سالیانه ۵ هزار یورو می باشد و می توان با مدرک B1 کار را انجام داد.

   از این مطالب گذر کنیم، مدرک دیگری نیاز می باشد. شما بایستی گواهی سازمان سنجش هم داشته باشین. مؤسسه ما این امکان را دارد که حداقل با گواهی مجاز به انتخاب رشته کار شما را انجام دهد و نیازی به قبولی در کنکور سراسری نیست.

   درضمن تصور نکنید، درصورت داشتن گواهی قبولی در کنکور سراسری در رشته پزشکی، الزاماً وارد رشته پزشکی شوید. این مطلب به معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما بستگی خواهد داشت که در فوق شرایط آن ذکر شده است.

   درصورت عدم قبولی در این پروسه، شما امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی را دارا می باشید که بسیار رشته های تاپ و پر کاربرد بوده و دارای اعتبار جهانی می باشد. از این گونه رشته ها می توان به رشته بیولوژی نام برد که بسیار بسیار رشته به روز می باشد که به طور مثال در زمینه سلول های بنیادی و ژنتیک و …. در سطح جهانی کاربرد فراوان دارد.

   تحصیل شما یا رایگان هست ویا هزینه بسیار کمی در بردارد. ولی بالطبع هزینه زندگی به عهده شما می باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 46. با سلام وخسته نباشید
  من و همسرم قصد مهاجرت به آلمان رو داریم و هر دو مدرک لیسانسمون رو در رشته کامپیوتر در سال ۹۱ گرفتیم. اما دیپلم ما فنی هست و دوره پیش دانشگاهی نداشتیم، الان برای اقدام ویزای تحصیلی نیاز ب مدرک پیش دانشگاهی هست؟؟
  و اینکه آلمان محدودیت سنی داره؟؟؟
  ممنون میشم اگه جواب بدین

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   در برخی از موارد براساس ارتباطات می توان پذیرش فوق لیسانس را اخذ نمود. ولی درحالت کلی درنظر گرفته شود نیاز به مدرک پیش دانشگاهی می باشد و درصورت عدم دارا بودن این مدرک امکان اینکه شما را به مقطع لیسانس برگزدانده و یک سری واحد بگذرانید، وجود دارد.

   البته همه این موارد منوط به بررسی دقیق تر پرونده شما قبل از شروع به کار می باشد که شما بایستی به مؤسسه مراجعه نمائید و طبق شرایط قرارداد استعلام، مدارک شما بررسی و شانس این امر به شما اطلاع داده خواهدشد تا شما با اطلاع از پروسه کاری خود، پروسه پذیرش را شروع نمائید.

   شما به دلیل اخذ مدرک در سال ۹۱ برای اخذ ویزای تحصیلی، دارای ریسک سفارت نیز می باشید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 47. سلام،من پیش دانشگاهی هستم و میخواستم بعد از کنکور و قبول شدن داشنگاه سراسری اقدام کنم،شرایط لازم واسه اخذ پذیرش رو میدونم،فقط میخواستم بدونم نمره ی کارنامه پیش دانشگاهی زیر ۱۵ مشکلی واسم ایجاد نمیکنه؟و واسه کالجی که میخوام ثبت نام کنم ملاک هست نمره با خیر؟
  ممنون

  پاسخ
 48. سلام، دیپلم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر دارم با معدل ۱۳٫۶۰ و کاردانی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار معدل ۱۳٫۰۱واحد زنجان و همینطور کارشناسی گرایش نرم افزار معدل ۱۵٫۷۰ واحد کرج و کارشناسی ارشد گرایش ای تی غیرانتفاعی ادیبان گرمسار خوندم با معدل ۱۴٫۰۹ پایان نامه و سمینار و سه واحد درسیم مونده با این تفصیل من میخواستم اقدام کنم برای تحصیل در آلمان یا شانسی برای تحصیل در مقطع ارشد ای تی هست و شرایط کار چطوریه ایا ارزشیابی میشه مدرکم یا نه؟؟؟ شانس دارم ؟؟؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   متأسفانه شرایط معدلی شما اصلاً خوب نیست و هیچ نظر مطمئنی نمی توان در مورد پرونده شما داد. البته تنها مطلبی که می توان قطعی نظر داد این می باشد که حتی درصورت اخذ پذیرش به هر نحوی، به دلیل معدل هایی که دارید ریسک رد شدن ویزای دانشجویی را دارا خواهید بود.

   درصورت تصمیم به اقدام، بایستی این ریسک را قبول نمایید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 49. با سلام درود فراوان
  من در المان هستم و تا سوم دبیرستان در ایران درس خواندم میخواستم بدونم کدوم اداره مدارکمو ارزشیابی میکنه اگه اسمی. ادرسی.به من بدید ممنون میشم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   جهت این امر می توانید از مشاوره اتاق بازرگانی ایران و آلمان به لینک زیر راهنمایی مشاوره دریافت نمائید:

   http://prorecognition.ir/Anerkennung_pe

   ویا مستقیماً در صورت دارا بودن سطح زبان آلمانی خوب به سایت زیر مراجعه نموده و این اقدام را خود پیگیری نمائید:

   https://www.anerkennung-in-deutschland.de

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 50. سلام
  من ٢٨سالمه و ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه پيام نور با معدل ١٤:٣٢دارم.
  ميخوام در رشته مديريت بازرگاني ادامه تحصيل بدم.سطح زبانم متوسط هست ،اما حتما ميخوام ادامه بدم و در يكسال ميتونم ايلتس بگيرم. اما هيچ سابقه كاري ندارم و مقاله اي هم ندارم.
  ميخواستم بدونم چند درصد احتمال داره كه پذيرش بشم؟ ميخوام در يك دانشگاه معتبر باشه نه هرجايي.. از نظر مالي ميتونم تا ترمي ۵هزار دلار هم شهريه پرداخت كنم…

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   با شرایطی که شما اعلام کردید احتمالاً می شود این اقدام را انجام داد.

   البته یک نکته را باید درنظر داشته باشید که مراکز مربوط به رشته MBAآن هم به زبان انگلیسی در بسیاری از موارد در Hochschule های آلمان برگزار شده که دارای اعتبار خوبی بوده و بعد از تحصیل نیز امکان پیدا کردن کار در این زمینه ها را دارد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
   • يعني مثل دانشگاه علمي كاربردي خودمون هستش؟
    اونوقت مدركش مورد قبول وزارت علوم ايران هست؟
    اعتبار مدركش در دنيا چطور؟

    پاسخ
    • lotus

     سلام

     نه اعتبار این مراکز خیلی بالاتر هستش و موردتأیید وزارت علوم ایران نیز می باشد.

     درضمن بعد از اتمام تحصیل جهت اقدام برای دیگر کشورها نیز University ترجمه خواهدشد.

     اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

     باتشکر و آرزوی موفقیت
     مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

     پاسخ
 51. سلم من قبولی دانشگاه رو دارم مدرک دیپلم رو هم با معدل ۱۶٫۵۰ومدرک پیش با معدل ١٧ رو هم دارم مدرک b2 رو هم دارم میخواسم بدونم با این شرایط من میتونم در رشته بیو تکنولوژی در آلمان تحصیل کنم یا نه ؟؟؟؟چون تنها هدفم بیو تک هست

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط شما جهت اقدام بد نیست ولی درصورتی که جواب دقیق تر می خواهید، بایستی پارمترهای زیر دقیق مشخص شود:

   ۱٫ ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی و تاریخ دقیق کسب این مدارک

   ۲٫ میزان سطح مدرک زبان آلمانی و زمان ارائه آن که برحسب آن مشخص شود برای چه ترمی باید اقدام نمود.

   ۳٫ شرایط سن و سال

   ولی در کل شرایط بدی ندارید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 52. سلام وقتتون بخير من ليسانس روابط عمومي از دانشگاه سوره دارم و ميخواستم براي ارشد و دكتري از ايران برم و جاي ديگه اي ادامه تحصيل بدم. اما از اونجايي كه متاهلم ميخواستم ببينم اگر همسرم بخواد ويزاي كار بگيره و بعد اقدام به مهاجرت كنيم بهتره يا اينكه من با ويزاي تحصيل ميتونم همسرم رو هم با خودم همراه كنم. و ايشان اونجا مشغول به كار بشند. همسر من مهندس عمرانه و ايا المان از لحاظ كار براي اين رشته مهاجر ميپذيره يا كار پيدا كردن براي اين رشته سخت تره. ممنون ميشم كه راهنماييم كنيد.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   هر دو روشی که شما می گویید تضمینی برای اخذ ویزای همراه نیست و اخذ ویزای کاری اصلاً موضوع ساده ای نیست که به راحتی بتوان آن را گرفت.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 53. salam
  man 17 salame va madrake diplome tajrobi ro daram va mikham dar alman tahsilatam ro edame bedam dar reshte pezeshki
  alan daram bara ielts mikhunam va az zabane almani ham hichi nmidunam
  mishe rahnamayiim konin? ke che sharayeti ro bayad dashte basham va che chiz hayi morde niaz hastesh
  dar zemn mn modelam khoob nist, mishe karish kard? masalan emtehani chizi
  age javab bedin mamnoon misham

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   هیچ نظری در مورد پرونده شما نمی توان داد، زیرا به معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما بستگی خواهدداشت.

   درضمن شما بایستی به زبان آلمانی تنها و تنها تحصیل نمائید و آموختن زبان انگلیسی در این پروسه هیچ ارزشی نخواهدداشت. بعلاوه شما باید کالج تجربی M-Kurs را در آلمان با موفقیت پاس نمائید.

   از همه مهم تر درصورت نداشتن معافیت سربازی باید مشکل خروج از کشور خود را نیز حل نمائید. زیرا طبق قوانین جدید، معافیت تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور به دیپلمه ها داده نخواهدشد.

   جهت کسب اطلاعات به لینک های زیر مراجعه کنید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید:

   ۱٫ لینک اول: http://www.lotus-inst.com/?p=941

   ۲٫ لینک دوم: http://www.lotus-inst.com/?p=1504

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 54. سلام من لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد دارم با معدل ۱۴،۷۱ ایا میتونم پذیرش بگیرم در یک دانشگاه دولتی المان به زبان انگلیسی ،ایلتس ۷ هم دارم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   رشته مدیریت در کشور آلمان آن هم به زبان انگلیسی دارای تحصیل رایگان نبوده و هزینه کل دوره برای افرادی که لیسانس آن های مدریریت می باشد و مدرک آن ها تأیید شود بین ۱۰۰ تا ۵-۶ هزار یورو می باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 55. سلام
  من پیش دانشگاهی ریاضی دارم ۴سال پیش کنکور دادم قبول شدم اما ادامه ندادم.
  الان ۲۳ ساله هستم و علاقه به رشته ی توریسم و گردشگری دارم میخوام خارج از کشور تحصیل کنم.
  برای من چه شرایطی وجود دارد؟
  ایا باید دوره ی کالج بگذرونم؟ یا مستقیم کارشناسی میتونم قبول شم؟
  ایا تو رشته ی من دانشگاه انگلیسی زبان هست ؟یا بهتره آلمانی یاد بگیرم؟
  آیا آلمان برای من بهتر است یا اتریش چون اتریش دوره ی زبان میذاره احتیاج به مدرک زبان نیست.
  معدل کل دیپلمم بین ۱۶ تا ۱۷ بود.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   فاصله تحصیلی شما به دلایل سفارت یک کم خوب نیست ولی برای ورود به چنین رشته هایی بایستی وارد کالج مربوطه آن شده و بعد از یک سال وارد رشته مدیریت و . . . شوید و انتخاب گرایش آن را در زمینه توریست و … انتخاب کنبد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 56. سلام من كارشناسي ادبيات زبان انگليسي دارم اگرم بخوام در المان تحصيل كنم ايا امكانش هست بدون يادگيري زبان الماني در دانشگاه هاي انگليسي زبان ارشد بخونم يا نه؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   این گونه رشته ها در کشور آلمان، جهت پذیرش بایستی حداقل به دو زبان مسلط باشید.

   ولی دانشگاه هایی بوده که با مدرک زبان آلمانی پذیرش صادر شده ولی در کشور آلمان ارائه مدرک زبان انگلیسی را الزام کرده است.

   درکل رشته شما، رشته ای است که اکثر دانشگاه ها تسلط به دو زبان را خواستار هستند.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 57. سلام

  من مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات رو از دانشگاه آزاد واحد نیریز گرفتم متاسفانه اسم دانشگاه من در سایت DAAD ثبت نشده و من نتونستم اونجا اسم دانشگاهم رو پیدا کنم . آیلس ۶٫۵ آکادمیک رو دارم میخواستم ببینم آیا امکانش هست اسفند ماه امسال پذیرش تو رشته مهندسی انرژی های تجدید پذیر(یکی از زیر شاخه های رشته مکانیک) رو برای مقطع ارشد بگیرم یا نه؟
  نکته: تا خرداد ماه سال آینده مدرک ب۱ آلمانی رو هم مگیرم.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شما باید این موارد را درنظر نمائید:

   ۱٫ شما درصورت نداشتن معافیت، طبق آخرین قوانین، دانشگاه آزاد مدارک شما را آزاد نکرده و کار شما در سیستم انگلیسی دچار مشکل خواهدشد.

   ۲٫ لذا در این شرایط شما آنقدر قدرت انتخاب در گرایش و … ندارید.

   بایستی برای شما پذیرش فوق لیسانس اخذ شده و به واسطه آن معافیت تحصیلی گرفته و بعد از ورود به کشور آلمان و طی دوره تکمیلی زبان آلمانی، درصورتی که می خواهید، تغییر در رشته و دانشگاه خود اعمال نمایئد، می توانید. ولی اگر تمام شرایط را از ایران بخواهید، امکان اینکه دچار مشکل گردید، زیاد است.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 58. salam.man lisans riazi ba moadele 12.30 az daneschgah dolati ro daram va fogh lisans mohandesi sanaye ba moadele 15.50 az daneschgah payamnoor .mikhastam bedonam che reschtei mitonam dar Arshad dar alman bekhonam ya inke che reshtei dar lisans dar alman bekhonam

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   درصورت اقدام برای فوق لیسانس مجدد، نکات زیر در پرونده شما بسیار حائز اهمیت می باشد:

   ۱٫ جهت اقدام برای فوق لیسانس مجدد نبایستی همان رشته فوق لیسانسی که در ایران اخذ نمودید، اقدام شود و باید کاملاً رشته دیگری اقدام شود و نه گرایش دیگری.

   ۲٫ درضمن جهت پذیرش در مقطع فوق لیسانس مجدد، ملاک اصلی مدرک لیسانس شما می باشد که متأسفانه معدل آن بسیار کم می باشد و در صدور پذیرش فوق لیسانس مجدد، مدرک فوق لیسانس هیچ اثری نخواهدداشت.

   ۳٫ درصورتی که مشکل نظام وظیفه داشته باشید، امکان چنین امری نمی باشد.

   با توجه به شرایط فوق بهتر می باشد برای سیستم آلمانی اقدام به پذیرش نمائید که شانس پذیرش منطقی تری داشته باشید. البته قبل از هر اقدامی مدارک شما بایستی تحت شرایط قرارداد استعلام، به آلمان ارسال و بعد از بررسی دقیق نسبت به شروع پروسه کاری شما اقدام شود.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 59. با سلام و خسته نباشید.
  میخواستم بدونم در صورتی که کسی در ایران کارشناسی ناپیوسته خونده باشه میتونه برای فوق لیسانس برای آلمان اقدام کنه؟
  البته دیپلم ۱۲ ساله دارم و مدرک کاردانی و کارشناسیشون دو گرایش مختلف از یک رشته هست.
  معدل همه ی مقاطع بالای۱۷ هست.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط شما در نگاه اول مشکلی جهت اقدام نداشته ولی بهتر می باشد، زبان آلمانی را آموخته و برای کورس آلمانی اقدام نمائید.

   البته بهتر می باشد، جهت هرگونه اقدامی به مؤسسه مراجعه نموده و مدارک شما قبل از هرگونه اقدامی، طبق شرایط قرارداد استعلام بررسی شده و سپس اقدام به شروع پروسه کاری بنمائید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 60. با عرض سلام و خسته نباشید
  من ۱۸ سالمه دیپلم گرفتم و میخوام المان ادامه تحصیل بدم و کسی هست که میتونه برام پذیرش بگیره از یک کالج یعنی دانشگاه نمیخوام برم میخوام یک سال کالج رو بخونم. اما پیش دانشگاهی نرفتم و کنکور ندادم فهمیدم که سفارت مدرک پیش دانشگاهی و قبولی در یک رشته سراری رو میخواد
  ایا راهی هست که من بتونم بدون گرفتن پیش دانشگاهیی وشرکت در کنکور برای رفتن اقدام کنم؟
  یا اینکه میتونم مدرک دیپلمم رو معادل سازی کنم و برای مدارس اونجا اقدام کنم؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   جهت ورود به کشور آلمان دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی به همراه مدرک زبان الزامی می باشد. (حداقل مدرک B1 زبان آلمانی)

   احتمالاً بحث شرکت در کنکور سراسری را می توان درصورتی حل نمود که شما مدارک فوق را داشته باشید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 61. سلام،
  من مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی دارم با معدل ۱۵٫پیش دانشگاهی و دیپلم هم با معدل های ۱۴ و ۱۶ هست.راهی هست که بتونم وارد دانشگاه های آلمان بشم؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط شما، شرایط بدی نمی باشد و با داشتن مدرک زبان آلمانی امکان انجام پرونده شما می باشد. البته بهتر می باشد، قبل از هر اقدامی جهت بررسی مدارک بهتر می باشد طبق شرایط قرارداد استعلام عمل نموده تا بتوان نظر دقیق تری به شما قبل از شروع پرونده داده شود.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 62. سلام.
  من ترم ۷ رشته عمران دانشگاه سراسری هستم با معدل ۱۵٫۵٫معدل نهایی دیپلم ۱۹٫۲۵ و پیش دانشگاهی ۱۷٫۲
  میخواستم بدونم برای پذیرش در دانشگاه های رایگان شانسی دارم؟ اگر بعضی از درس های اصلی نمره ۱۱ یا ۱۲ باشه چه اتفاقی می افتد؟
  نیاز به مدرک B1 داریم یا بالاتر؟
  ممنون.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   با سطح زبان آلمانی در حد B1 به بالا، شانس پذیرش را خواهید داشت.

   ولی جهت بررسی دقیق تر و مطمئن تر بایستی مدارک خود را به مؤسسه ارائه داده تا طبق شرایط قرارداد استعلام مدارک شما بررسی شده و با اطمینان بیشتری پروسه کاری شما انجام گردد.

   ولی براساس تجربه با داشتن مدرک زبان، بعید می دانم کار شما دچار مشکل گردد و انشاءا… شدنی خواهدبود.

   درصورتی که سرباز هستید، بالطبع روند آزاد کردن مدارک را نیز باید درنظر داشته باشید. زیرا بدون داشتن مدارک تحصیل پروسه شما دچار سختی می شود.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 63. سلام من پیش دانشگاهی ریاضی هستم با معدل ۱۴٫۵ و میدونم در دانشگاه سراسری قبولم ایا نیازی به مدرک abitur نیازی است؟؟؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرط پذیرش برای مقطع لیسانس برای کشور آلمان، مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به همراه مدرک زبان آلمانی کافی می باشد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
  • سلام
   بنده ۳۲ساله و فوق دیپلم تکنسین رادیولوژی هستم, متاهل دارای یک فرزند, سابقه کار دارم اما بدون بیمه و با بیمه حدود ۲سال, برای مهاجرت به آلمان از چه کانالی میتونم اقدام کنم؟ تحصیلی می تونم؟
   خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید
   باتشکر

   پاسخ
   • lotus

    سلام

    با شرایطی که شما دارید بالطبع از طریق تحصیلی که امکان اقدام ندارید.

    امور مهاجرتی هم مؤسسه ما انجام نداده و بایستی سراغ مؤسسات خاص این مطلب مراجعه نمائید.

    باتشکر و آرزوی موفقیت
    مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

    پاسخ
 64. سلام بنده مهندسی عمران با معدل ۱۵.۲۶ برای پذیرش باید آلمانی رو قوی کنم یا انگلیسی رو؟ من نظام مهندسی هم دارم آیا تاثیر در روند پذیرش داره؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   بالطبع دارا بودن مدرک زبان بستگی به زبان تحصیل شما در کشور آلمان خواهدداشت. ولی دارا بودن مدرک زبان به شما شانس بیشتری برای پذیرش داده و قطعاً تحصیل با هزینه های کمتر امکان پذیر است.

   نظام مهندسی در پروسه پذیرش شما اثری نخواهدداشت.

   لطفاً اگر دیگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 65. سلام
  من ده سال پیش دیپلم ریاضی گرفتم که معدل کل دوره متوسطه ۱۵ و معدل کتبی دیپلم ۹ و معدل پیش دانشگاهی ۱۱ بود.
  مدرک کاردانی معماری گرفتم که هیچ علاقه ای نداشتم با این شرایط چه راهی میتونم داشته باشم تا وارد رشته پزشکی در المان بشم و همراه همسر فرزندم قصد مهاجرت داریم می خوام‌ از نو شروع کنم‌
  لطفا راهنماییم کنید.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   در صورت تحصیل در دانشگاه (۳ تا ۴ ترم) امکان ارائه کالج به شما بسیار کم خواهدبود و بالطبع شانس این که بتوانید به واسطه کالج معدل خود را اندکی بهبود دهید هم از دست خواهید داد. در این حالت ملاک ورود به رشته پزشکی تنها و تنها معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما بوده که در رقابت با دیگر شرکت کنندگان این رشته قرار گرفته و بالاترین نمرات را انتخاب می نمایند. که متأسفانه معدل های شما بسیار کم خواهدبود.

   جهت اطلاع دقیق از شرایط ورود به رشته پزشکی و دندانپزشکی و حتی داروسازی، می توانید به دو لینک زیر مراجعه نمائید:

   ۱٫ لینک اول: http://www.lotus-inst.com/?p=941

   ۲٫ لینک دوم: http://www.lotus-inst.com/?p=1504

   همانظور که در دو مطلب فوق هم قید شده است، گذراندن دوره کالج به شما این کمک را خواهدکرد که شرایط معدلی خود را بهبود دهید. درضمن بالطبع آخر دوره کالج از دورس و مواردی که خوانده اید یک امتحان بایستی گرفته شود که منجر به نمره شود. البته با معدل دیپلم و پیش دانشگاهی ای که شما دارید، خیلی شانس قبولی در رشته پزشکی را ندارید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 66. سلام
  من دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه غیرانتفاعی هستم و دو ترم دیگه درسم تموم میشه معدلم ۱۹.۴۵ معدل دیپلمم ۱۸.۰۶ و معدل پیش دانشگاهی ۱۵
  در حال نوشتن مقاله و یادگیری زبان آلمانی برای گرفتن مدرک B1 هستم و قصدم گرفتن ویزای دانشجویی برای یکی از دانشگاهای رایگان آلمانه. به نظر شما من شرایط اخذ ویزا رو دارم؟ و اینکه همسرم از طریق ویزای همراه بخواد بیاد چقدر طول میکشه؟ همزمان که نمیتونیم بریم؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط شما جهت اقدام خوبه ولی بهتر می باشد بابت وقت سفارت هرچه سریع تر اقدام نمائید. البته درصورتی که وقت فوری تری نسبت به سایت می خواهید، بهتر است حضوری به مؤسسه مراجعه کنید.

   بحث ویزای همراه به این مفهوم نمی باشد که نمی توانید همزمان برای ویزای همسر خود نیز اقدام نمائید. بهتر می باشد، بعد از ورود شما به کشور آلمان برای ایشان اقدام نمائید که ماندن ایشان در ایران اثر مثبت روی پرونده شما گذاشته و همچنین بعد از ورود برای ایشان اقدام شود.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 67. سلام

  من ترم ۳ میکروبیولوژی بامعدل ۱۸.۲۵ دانشگاه ملایر هستم …به زبان انگلیسی خیلی مسلط نیستم لازم هست برای گرفتن اقامت در المان تافل یا ایلتس داشته باشم یا فقط B2 کافیه؟
  و اینکه شرایط قبولی و گرفتن اقامت رو دارم؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   جهت اقدام برای پذیرش شما بایستی مدرک زبان آلمانی را به تنهایی داشته باشید و نیازی به ارائه مدرک زبان انگلیسی نیست.

   در برخی شرایط مؤسسه این امکان را دارد که پروسه پذیرش شما را بدون مدرک زبان انجام و شما ملزم به ارائه مدرک زبان به سفارت شوید و دیگر نگران زمان بندی ارائه مدرک زبان جهت پذیرش نباشید.

   البته درصورتی که می خواهید مراکز بیشتری برای شما اقدام شود، بهتر است مدرک زبان خود را ارائه دهید. اکثر مراکز در رشته های مشابه شما مدرک زبان B1 ویا B2 را الزام کرده اند.

   شرایط شما جهت پذیرفته شدن مشخص نیست. زیرا بستگی به درخواست شما و معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما خواهدداشت.

   لطفاً اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 68. سلام
  من لیسانس مدیریت پروژه از پیام نور دارم. معدل ام پایینه یعنی ۱۲٫۱۲٫ می خواستم بپرسم با این معدل پایین امکان ادامه تحصیل ارشد مدیریت پروزه آلمان را دارم؟ اگر نه با هزینه پایین میشه لیسانس مدیریت پروژه پذیرش گرفت؟ با سن ۲۹ سال میشه لیسانس خوند با هزینه پایین؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط شما بسیار خاص بوده و نمی توان قطعی در مورد آن نظری داد. ولی چند نکته در مورد پرونده شما می باشد که شما را در تصمیم گیری کمک می کند:

   ۱٫ حتی درصورت اخذ پذیرش فوق لیسانس به دلیل معدل بسیار کمی که دارید تا حدودی ریسک رد شدن ویزای تحصیلی توسط سفارت آلمان در تهران را خواهید داشت.

   ۲٫ به دلیل این که معدل شما کم می باشد، قطعاً باید پذیرش در سیستم آلمانی برای شما گرفته شده و ارائه مدرک زبان آلمانی نیز جزو ملزومات می باشد.

   ۳٫ درصورت درخواست برای پذیرش لیسانس، بایستی برای رشته ای غیر از مدیریت پروژه برای شما اقدام شود.

   لطفاً اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 69. سلام و‌خسته نباشید، از فارغ التحصیلیم در دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی فقط ۲۰واحد مونده بود که دیگه نتونستم ادامه بدم و به آلمان اومدم آیا الان که ۴سال از این موضوع میگذره میتونم این واحدهامو تطبیق بدم و‌لیسانسم رو همینجا بگیرم.B2زبان آلمانی رو دارم و‌برای C1اقدام کردم .ممنون میشم پاسخ بدین

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   بالطبع این مطلب نشدنی نمی باشد ولی بستگی به رشته، نمرات دروس پاس شده و دانشگاهی که از آن این مدرک را دریافت کردید دارد.

   درضمن امکان دارد یک دانشگاه در آلمان این تطبیق را انجام دهد و یک دانشگاه نه.

   البته همه واحدهای شما تطبیق نشده و این مطلب را درنظر داشته باشید.

   مؤسسه این امکان را دارد، که اقدامات این مطلب را انجام دهد.

   لطفاً اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 70. با سلام
  فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه پیام نور از طریق پذیرش بدون آزمون هستم با معدل ۱۵ امکان ادامه تحصیل در آلمان برای ما پیام نوری ها هستش، من از خیلیا شنیدم آلمان و
  اتریش مدارک دانشگاه پیام نورو قبول نمی کنه؟
  ممنون

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   در مورد کشور آلمان نمی توان چنین نظری داد ولی بالطبع چنین اقداماتی یک سری تدابیری دارد که مخصوص هر مؤسسه ای نیست. مؤسسه ما تعداد بسیار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و پیام نور (مخصوصاً آن هایی که بدون آزمون سنجش وارد شده اند) موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه های گروه ممتاز و خوب وزارت علوم در کشور آلمان شده است.

   لذا جای نگرانی بابت مدرک خود نداشته باشید و با اطمینان بیشتری قدم به جلو بردارید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 71. سلام

  ببخشيد من هنوز ١٨ سالم نشده و سال يازدهم گرافيك از هنرستان رو تموم كردم،سال بعد تازه ديپلم ايران رو ميتونم بگيرم اگر فقط براي ديپلم بخونم، مي خواستم بپرسم من اگر اينجا در اين مقطع باشم بخوام بيام آلمان و مدرسه برم، از چه مقطعي مي شينم و چطور هست كلاً ؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط ورود بدون مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و سن زیر ۱۸ سال، دارای پیچیدگی فراوان است.

   شرایط خاصی جهت ورود افراد زیر ۱۸ سال وجود داشته و به این راحتی نمی باشد. در این پروسه نیاز به تأیید قیمومیت شما توسط یک فرد آلمانی (یک شخص با پاسپورت آلمانی) می باشد.

   لذا بهتر و پسندیده می باشد، شما بعد از دریافت دیپلم ۱۲ ساله اقدام به مهاجرت تحصیلی برای آلمان نمائید.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 72. سلام

  من ٣٣ سالمه سال ٩٢ مدرك ارشد شيمي الي با معدل بالا از دانشگاه ازاد گرفتم و ٣ سال هم مشغول کار بودم و الان مشغول يادگيري زبان آلماني هستم مي تونم براي مستر مجدد اقدام كنم براي دانشگاه هاي رايگان آلمان؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   شرایط سنی و فاصله تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک فوق لیسانس تا حال حاضر، پروسه شما خالی از ریسک نخواهد بود.

   درصورت تأیید و قبول چنین ریسکی امکان انجام این پروسه وجود دارد.

   لطفاً اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ

بازخورد

 1. دلایل تحصیل MBA در آلمان - […] نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ آلما… […]
 2. مزایای تحصیل در کشور آلمان - مؤسسه فرهنگی و هنری نیلوفرآبی (لوتوس) - […] نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ آلما… […]

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *