تحصیل در کشور ایتالیا

تقویم علمی

سال تحصیلی در ایتالیا شامل دو ترم است. ترم اول در ماه سپتامبر / اکتبر شروع می شود و در ژانویه / فوریه به پایان می رسد. ترم دوم در ماه فوریه شروع می شود و در ماه جولای به پایان می رسد. تاریخ واقعی شروع و پایان در دانشگاه های مختلف متفاوت خواهد بود اما هر ترم حدود ۲۰ هفته طول می کشد و از دوره آموزشی حدود ۱۴ هفته و دوره آزمون حدود ۶ هفته تشکیل شده است.

آموزش و یادگیری

اکثر کلاس های آموزشی هنوز هم در سالن های سخنرانی بزرگ برگزار می شود اما بستگی به نوع واحد های درسی دارد. همچنین انتظار میرود دانشجویان برای انجام تحقیقات و مطالعات خود خارج از کلاس درس برای امتحانات آمادگی لازم را کسب کنند.

 ارزیابی

امتحانات در پایان دوره های آموزش عمدتا بصورت شفاهی برگزار می شود و برخی از دوره ها نیز آزمون کتبی دارند. برای هر درس چند تاریخ آزمون ارائه می شود تا دانشجویان امکان انتخاب تاریخ دلخواه خود را داشته باشند. همچنین دانشجویان می توانند در صورت عدم رضایت از نتیجه خود درخواست امتحان مجدد کنند. البته قوانین دانشگاه و رشته مشخص می کند که چگونه و چندبار امکان شرکت در امتحانات برای دانشجویان میسر است.

 سیستم های درجه بندی

نمره امتحانات از ۰ تا ۳۰ و نمره قبولی ۱۸ می باشد. از دانشجویان ممتاز به اصطلاح cum laude با رتبه عالی و نمره ۳۰ تقدیر می شود. نتیجه همه آزمونها در معدل کل از ۰ تا ۱۱۰ مورد محاسبه قرار میگیرد و در آخر با ارائه پروژه و یا پایان نامه و دفاع در مقابل هیئت علمی، پس از کسب حداقل ۶۶ امتیاز امکان فارغ التحصیل شدن برای دانشجویان وجود دارد. به دانشجویانی که با دست آوردن نمره کامل ۱۱۰ فارغ التحصیل  می شوند لقب دانشجوی ممتاز  summa cum laude اهدا می شود.