هزینه های زندگی در آلمان

 دانشجو فقط موظف است تا هزينه های زندگی خود اعم از اجاره منزل، پوشاک، مواد غذايی و بيمه درمانی را پرداخت کند. اتاق ها و آپارتمان هايی وجود دارد که باقيمت مناسب فقط به دانشجويان اجاره داده می شود. هزينه خوراک و پوشاک در آلمان بسیار مناسب است و بیشترین هزینه صرف و بيمه درمانی و خوابگاه می شود.

هزينه رفت و آمد با توجه به کارت حمل نقل شهری که اغلب دانشگاه ها هر ترم در اختیار دانشجویان می گذارند بسیار پایین است. هزينه بيمه درمانی برای هر ماه حدود 70 يورو در نظر گرفته می شود( ارايه بيمه درمانی جهت ثبت نام در دانشگاه الزاميست). در کل حدود هزينه زندگی دانشجو در آلمان به انضمام خوراک، پوشاک، رفت و آمد و کليه هزينه های جانبی حدودا 800-500 يورو می باشد كه البته اين هزينه در شهرهاي مختلف آلمان متفاوت مي باشد.

دانشجو ساعات محدودی در هفته اجازه کار دارد که با کار کردن در آن ساعات می تواند قسمتی از هزینه های خود را پوشش دهد (در اکثر مواقع دانشجو اجازه 90 روز کار را دارد).